O-STA

Odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Medsebojne pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev urejajo predpisi o delovnih razmerjih, na podlagi katerih se ugotavlja tudi upravičenost delavca do odpravnine.

Kolikšna odpravnina pripada delavcu ob prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas?

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) ima delavec v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove.

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot eno leto, ima delavec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove, povečane za sorazmerni del te odpravnine za vsak mesec dela (1/5 osnove + 1/12 od 1/5 osnove za vsak mesec dela nad enim letom zaposlitve).

Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

V katerih primerih delavec nima pravice do odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas?

Pravice do odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pa v skladu z ZDR-1 nima delavec:

§ ki mu je prenehala pogodba za določen čas, sklenjena iz razloga nadomeščanja začasno odsotnega delavca,

§ v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu,

§ v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,

§ v primeru, ko delavec in delodajalec v času trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas skleneta pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma če delavec nadaljuje z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ali če delavec ne sklene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, ki mu ga je ponudil delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

ZDR-1 razen navedenih ne predvideva nobenih drugih izjem od upravičenosti do odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Preberite tudi Ste samostojni podjetnik in ste dobili ponudbo za zaposlitev?

Vabljeni tudi na seminar Poznate vse oblike dela in njihovo obdavčitev, kjer vam bodo naši podjetniški svetovalci pomagali ugotoviti, katera oblike zaposlitve je iz stroškovnega vidika najbolj optimalna za vaše podjetje.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/06/odpravnina-ob-prenehanju-pogodbe-o-zaposlitvi-za-dolocen-cas/