O-STA

Turistična dejavnost: Razmišljate o odprtju potovalne agencije?

So ljudje, ki jih njihova popotniška žilica popelje na številne destinacije po vsem svetu. Ko se vrnejo domov, bi želeli svoje popotniške izkušnje deliti prijateljem in znancem. Nekateri razmišljajo celo, da bi organizirali potovanja za vse podobno misleče in jim predstavili destinacije, ki so jih pred tem sami obiskali.

Pa lahko kot podjetniki registrirajo dejavnost in jo opravljajo v okviru svojega podjetja?

V Standardni klasifikaciji dejavnosti ( SKD 2008), so turistične dejavnosti opredeljene pod šiframi:

79.110 Dejavnost potovalnih agencij

Sem spada dejavnost agencij, ki se ukvarjajo predvsem s prodajo potovanj, potovalnih aranžmajev, prevoza in namestitve, tako posameznikom kot poslovnim strankam za nadaljnjo prodajo.

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

V ta podrazred spada dejavnost organiziranja in sestavljanja potovalnih aranžmajev, ki jih organizatorji prodajajo sami ali prek potovalne agencije. Potovanje lahko zajema npr. prevoz, nastanitev, prehrano ter obiske muzejev, zgodovinskih in kulturnih krajev, gledaliških, glasbenih in športnih prireditev ipd.

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

Sem spada:

§ rezervacije prevozov, nastanitve, prehrane, izposoje vozil, obiskov športnih, zabavnih ipd. prireditev;

§ storitve v zvezi z razporejanjem nastanitev v časovnem zakupu (time sharing);

§ prodaja vstopnic za kulturne, športne, zabavne prireditve;

§ pomoč turistom in obiskovalcem:

§ nudenje turističnih informacij;

§ dejavnost turističnih vodnikov;

§ turistična promocija.

Pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev, turističnega vodenja in spremljanja kot pridobitne dejavnosti določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT). Ta v 33. členu določa pojem turističnega aranžmaja. Med turistične aranžmaje se šteje tudi potovanje, ki traja manj kot 24 ur in ne vsebuje storitve prenočevanja, vključuje pa vnaprej dogovorjeno kombinacijo dveh ali več storitev (prevoz in druge turistične storitve - ponudba jedi, obisk prireditev, ogled naravnih in kulturnih znamenitosti in podobno), ki se jih nudi v prodajo in prodaja po skupni ceni.

Dejavnost organiziranja ali prodaje turističnih aranžmajev lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki si za opravljanje te dejavnosti pridobijo licenco, ki jo ob izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev podeljuje Gospodarske zbornica Slovenije. Ti pogoji pa so določeni v 36. in 37. členu ZSRT.

Vabimo vas na brezplačno predavanje Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, kjer boste izvedeli več o klasifikaciji dejavnosti.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Bogdana Rejc, podjetniška svetovalka

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/06/turisticna-dejavnost-razmisljate-o-odprtju-potovalne-agencije/