O-STA

Kako delodajalec prijavi osebo, ki opravlja kratkotrajno delo?

Kratkotrajno delo je urejeno v 17. členu Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro družbi z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, pri čemer morajo biti izpolnjeni še drugi zakonsko določeni pogoji.

Kratkotrajno delo se mora glede zaposlovanja oseb, mlajših od 18 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov ter varstva nekaterih kategorij delavcev opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih ter prepisi o varnosti in zdravju pri delu. V skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju je oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, zavarovana za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Varstvo in zdravje pri delu

Koga lahko delodajalec angažira za opravljanje kratkotrajnega dela?

Kratkotrajno delo lahko opravljajo:

zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,

zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,

oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena,

starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe.

Kratkotrajno delo oseba lahko opravlja največ 40 ur mesečno izključno brezplačno. Kratkotrajno delo je z vidika preprečevanja dela in zaposlovanja na črno izjema, saj ne predstavlja zaposlovanja na črno.

Preberite tudi Kratkotrajno delo: Ko pomaga sorodnik, ga ni treba plačati.

Kako delodajalec prijavi osebo, ki opravlja kratkotrajno delo?

Za opravljanje kratkotrajnega dela mora delodajalec pred začetkom opravljanja osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, prijaviti v zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Delodajalec vloži prijavo v zavarovanje na predpisanem obrazcu "Prijava-odjava zavarovanja" za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (ki je del Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja - dostopen na spletni strani Uradnega lista.

Kakšne evidence mora voditi delodajalec?

Delodajalec vodi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu, ki vsebuje:

osebno ime, naslov in davčno številko osebe, ki opravlja kratkotrajno delo,

uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, kot jo je potrdila oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, po dnevih,

skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni ravni.

Evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu predloži delodajalec v podpis osebi, ki opravlja kratkotrajno delo, dnevno ob začetku in zaključku opravljanja kratkotrajnega dela. Za izvajanje nadzora delodajalec hrani evidenco še dve leti po prenehanju opravljanja kratkotrajnega dela osebe, ki je to delo opravljala.

Razmišljate o zaposlitvi novega sodelavca? Veste, katera oblika dela bi bila za vas stroškovno najbolj optimalna? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/06/kako-delodajalec-prijavi-osebo-ki-opravlja-kratkotrajno-delo/