O-STA

Asfaltiranje cest v mestni občini Velenje

Velenje, 7. julij 2015 - V teh dneh potekajo v mestni občini Velenje številna dela na cestah.

V skladu s koncesijsko pogodbo so delavci podjetja PUP Velenje, d. d., zaključili z asfaltiranjem ceste Vinska Gora-Juvan in ob njej uredili pločnik (5.288 m²), sedaj asfaltirajo cesto Zgornje-Spodnje Kavče (961 m²).

V prihodnjih dneh bodo začeli z asfaltiranjem cest Šiman (3.200 m²) in Tajnškov hrib (1.250 m²) v Tajni. V pripravi za asfaltiranje so tudi ceste v Škalskih Cirkovcah (Golob), odcep Šuster v Krajevni skupnosti Kavče, povezava Podkraj-Kavče. Na odcepu Juvan-Juvanov vrh v Plešivcu bodo uredili še bankine.

V teh dneh je zaključena ureditev Jenkove ceste, ki jo je izvedla družba VOC, d. d. Celje. Vrednost investicije znaša 366.644 evrov.

Rekonstrukcija Jenkove ceste je zajemala pripravo, zemeljsko gradbena dela in ureditev kompletne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, telekomunikacija). Dela so potekala v dveh fazah, in sicer so najprej uredili križišče na Prešernovi cesti do mostu, nato pa še cesto od mostu do križišča s Tomšičevo cesto. Hkrati so uredili tudi parkirišče pri Osnovni šoli Anton Aškerc in parkirišče stanovanjske stavbe na Jenkovi cesti 15,17 in 19.

V nedeljo, 5. julija, so delavci podjetja PUP Velenje, d. d., zaključili z ureditvijo krožišča v Pesju (zamenjava elementov montažnega krožišča Hartl). Vrednost investicije znaša 15.952 evrov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje