O-STA

Identifikacija za DDV: Poostren nadzor nad pridobivanjem ID številk

Zavezanec, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost in v obdobju zadnjih 12 mesecev preseže oziroma je verjetno, da bo presegel znesek 50.000 evrov obdavčljivega prometa, mora pristojnemu davčnemu uradu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV.

Kaj se šteje v obdavčljiv promet?

V obdavčljiv promet iz prvega odstavka se pri fizični osebi všteva obdavčljiv promet, ki ga fizična oseba dosega iz naslova opravljanja neodvisne gospodarske dejavnosti (kot podjetnik, zasebnik oziroma fizična oseba).

Če povezane osebe opravljajo dobave blaga iste vrste oziroma storitve iste narave, se skupni znesek obdavčljivega prometa povezanih oseb v obdobju 12 mesecev šteje kot znesek, ki ga vsaka povezana oseba doseže sama. Za povezane osebe se štejejo osebe, ki so kot take določene v predpisih o obdavčitvi dohodkov pravnih in fizičnih oseb.

Zavezancem, ki opravljajo izključno oproščeno dejavnost, ni treba predložiti zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV.

Identifikacija za DDV - kdaj, komu in kako?

Zavezanec pristojnemu finančnemu uradu predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla znesek 50.000 evrov.

Zavezanec lahko zahtevek za izdajo identifikacijske številke predloži že s prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti (pripravljalna dela, prva nabava blaga, nakup opreme, itd.).

Zaradi večjih davčnih utaj je FURS poostril nadzor nad pridobiteljem ID številk, zato je potrebno vlogi priložiti tudi dokazila o namenu dejavnosti (pri novoustanovljenih podjetjih so še posebej previdni), poslovni načrt, pogodbe, predpogodbe, izdani in prejeti računi, izpis iz poslovnih knjig ipd.

Zavezanec mora predložiti prijavo oziroma zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV v elektronski obliki preko sistema eDavki. V zahtevku za izdajo identifikacijske številke za DDV mora navesti podatke, ki so predpisani z obrazcem DDV-P2.

Zavezanec, ki se prostovoljno odloči za obračunavanje DDV skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, mora svojo izbiro vnaprej priglasiti pristojnemu davčnemu uradu in jo uporabljati najmanj 60 mesecev.

Pozor: davčni zavezanci morajo torej skrbno spremljati svoje poslovanje, da se pravočasno identificirajo za namene DDV, saj postopek žal ni urejen v enem dnevu.

Preberite tudi Plačilo DDV, ki ga zaračunate kupcem, možno tudi po plačilu računa.

Več o DDV-ju in o obveznostih, ki jih imajo davčni zavezanci izveste na seminarju Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/09/identifikacija-za-ddv-poostren-nadzor-nad-pridobivanjem-id-stevilk/