O-STA

Najvišja povprečna plača v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Statistični urad RS je objavil podatke o povprečni mesečni plači za junij 2015. Povprečna mesečna neto plača za maj 2015 je znašala 997,51 EUR in je bila za 8 EUR nižja od povprečne mesečne neto plače za april 2015. Povprečna mesečna bruto plača za maj 2015 je znašala 1.528,50 EUR in je bila za 15,45 EUR nižja od povprečne mesečne bruto plače za april 2015.

Povprečna mesečna plača za maj 2015, tako neto kot bruto, se je v primerjavi s prejšnjim mesecem realno znižala (v bruto znesku za 1,8 %, v neto znesku za 1,6 %).

Kalkulator za izračun plače

Zaposleni v javnem sektorju so v maju 2015 zaslužili povprečno 1.150,71 EUR neto, v sektorju država 1.138,69 EUR neto in v zasebnem sektorju 916,49 EUR neto.

V javnem sektorju povprečna plača višja, v zasebnem pa nižja

V katerih dejavnostih je povprečna plača najnižja?

Povprečna mesečna neto plača za maj 2015 je bila tako kot v prejšnjem mesecu najnižja v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, čeprav je bila od tiste v prejšnjem mesecu za 0,2 % višja; znašala je povprečno 694,14 EUR. Sledile so povprečne mesečne neto plače v gostinstvu (734,89 EUR) in gradbeništvu (793,51 EUR). Najvišjo povprečno mesečno neto plačo so prejeli zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.394,79 EUR).

Kako je sestavljena plača?

Povprečne mesečne neto plače za maj 2015 so se v primerjavi s prejšnjim mesecem najbolj zvišale v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (za 1,7 %) in v izobraževalni dejavnosti (za 0,6 %), najbolj znižale pa v predelovalnih dejavnostih in v dejavnosti promet in skladiščenje (v obeh za 2 %) in dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 1,7 %).

Ste vedeli, da je minimalna plača delavcu zagotovljena tudi med koriščenjem letnega dopusta? Preberite več tukaj.

Zanimivost

Pri neto plači 1.000 EUR, je strošek delodajalca 1.620 EUR, pri neto plači 2.000 EUR je strošek delodajalca 4.000 EUR.

Ali ne bi bilo bolje prejeti 4.000 EUR na svoj račun in z zneskom samostojno upravljati?

Če bi z vrednostjo 4.000 EUR upravljali sami, bi bila vaša neto plača 2.000 EUR višja za vsaj 700 EUR!

Želite izvedeti več? Vabljeni na seminar Zaposlitev ali samozaposlitev.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/15/najvisja-povprecna-placa-v-financnih-in-zavarovalniskih-dejavnostih/