O-STA

Komu se splača biti normiranec?

Ena najpomembnejših odločitev oseb z dejavnostjo je, kako bodo ugotavljale davčno osnovo. To odločitev morajo sprejeti že ob registraciji ali najpozneje v osmih dneh od vpisa v PRS oziroma v primarni register.

Odločitev za eno ali drugo obliko ugotavljanja davčne osnove mora biti zelo preudarna, saj to vpliva na višino mesečnega (ali trimesečnega) plačila akontacije dohodnine. Poleg tega se lahko oblika ugotavljanja davčne osnove zamenja le z novim davčnim letom.

Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti se ugotavlja na enega izmed dveh načinov:

z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali

z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Komu se splača biti normiranec?

Odgovor je odvisen predvsem od tega, s katero dejavnostjo se zavezanci ukvarjajo in koliko imajo letnih prihodkov.

Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov je primernejše za tiste, ki imajo razne storitvene dejavnosti (intelektualne, umetniške, novinarske, odvetniške, računovodske, zdravstvene ipd.). Primerno je torej za osebe z dejavnostjo, ki nimajo posebno visokih stroškov z nabavo materiala, blaga in osnovnih sredstev.

Ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov je smiselno za tiste, ki imajo proizvodno dejavnost s stroji, trgovino, avtoprevozništvo ipd. Primerno je torej za osebe z dejavnostjo, ki veliko nabavljajo, investirajo in zato uveljavljajo dejanske odhodke in olajšave za investicije.

Odločitev o tem, ali bo novonastala oseba z dejavnostjo t. i. normiranec, se običajno sprejme že ob registraciji, lahko pa tudi naknadno (na finančnem uradu), vendar najpozneje v osmih dneh od vpisa dejavnosti v PRS ali primarni register. Če zavezanec priglasitev "normiranosti" ne opravi v osmih dneh, se mora davčna osnova (vsaj do konca prvega koledarskega leta) ugotavljati na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov.

Z Datinim kalkulatorjem za normirance si lahko naredite informativni izračun za leto 2015, ki vam omogoča ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Kalkulator - normiranci

Med davčnim letom, ko zavezanci redno poslujejo, sprememba ugotavljanja davčne osnove ni mogoča. Ko zavezanci že redno poslujejo, je sprememba iz ene v drugo obliko mogoča le v okviru davčnega obračuna, ki mora biti oddan do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Vsem, ki razmišljate o samostojni dejavnosti v obliki s.p., svetujemo, da predhodno preverite, kaj je bolj ugodno za vaš primer, vašo situacijo in vašo dejavnost, saj boste le v temu primeru izbrali najbolj optimalno opcijo.

Več informacij o obveznostih, ki jih ima normiranec do države dobite na našem izobraževanju Na kaj moram biti pozoren kot normiranec.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/28/komu-se-splaca-biti-normiranec-2/