O-STA

Skupina Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih presegla načrtovani EBITDA

Ljubljana, 27. avgusta - Skupina Telekom Slovenije je v šestih mesecih letošnjega leta ustvarila 364,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je na ravni načrtovanih, in 104,4 milijona evrov EBITDA. EBITDA, ki v čistih prihodkih od prodaje dosega 28,6-odstotni delež, je za 7 odstotkov višji od načrtovanega. Ob tem je EBITDA v drugem četrtletju letošnjega leta, ob izločitvi učinkov Gibtelecoma in družbe One na poslovanje Skupine Telekom Slovenije, na ravni doseženega v enakem obdobju lanskega leta. V Skupini Telekom Slovenije, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, beležijo rast števila TV-priključkov (za 3,5 %) in števila fiksnih širokopasovnih priključkov (za 1,6 %), medtem ko je število mobilnih uporabnikov nižje za 0,6 odstotka. Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v obdobju od januarja do junija 2015 je na včerajšnji seji obravnaval tudi nadzorni svet Telekoma Slovenije.

Ustvarjeni čisti prihodki od prodaje Skupine Telekom Slovenije v šestih mesecih letošnjega leta so na ravni načrtovanih in za 4 odstotke nižji od doseženih v enakem obdobju lanskega leta. Na čiste prihodke od prodaje vplivajo nižje cene zaključevanja klicev na telekomunikacijskem veleprodajnem trgu, manjša poraba mobilnih storitev s strani uporabnikov izven naročniških paketov z vključenimi količinami ter nižji prihodki klasične govorne telefonije, ki se nadomešča z IP in mobilno telefonijo. Ob tem čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije ob polletju znaša 20,6 milijona evrov.

"V Skupini Telekom Slovenije imamo jasno začrtano strategijo nadaljnjega razvoja, ki jo uspešno uresničujemo. Tako smo tudi tekom privatizacijskega postopka, ki je dve leti dodatno obremenjeval družbo in zaposlene, uspešno izvajali vse strateške projekte ter se maksimalno osredotočali na razvoj novih produktov in storitev ter doseganje zastavljenih ciljev. Skupina Telekom Slovenije je ambiciozna in razvojno naravnana skupina z vrhunskimi strokovnjaki, ki krepi svoj položaj na trgu celovitih telekomunikacijskih storitev, naša strategija pa temelji na razvoju novih storitev in poslovnih modelov, pa tudi na konsolidaciji trgov, na katerih smo prisotni, ter iskanju novih strateških priložnosti. Svojim uporabnikom bomo še naprej zagotavljali najsodobnejše in celovite telekomunikacijske storitve v vrhunskem omrežju, napore pa tudi v prihodnje vlagali v krepitev tržnega položaja skupine v vseh segmentih njenega poslovanja," pravi mag. Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekoma Slovenije.

Skupina Telekom Slovenije za leto 2015 načrtuje 66 milijonov evrov čistega poslovnega izida, do 198 milijonov evrov EBITDA ter do 107 milijonov evrov naložb.