O-STA

Fleksibilen delovni čas pogost ukrep za Družini prijazno podjetje

V letošnjem letu je certifikat Družini prijazno podjetje do zdaj prejelo devet novih pravnih oseb - med njimi bolnišnica, domovi za oskrbo ljudi, zdravstveni domovi ter podjetja. Certifikat je od leta 2007 pridobilo in obdržalo preko 200 podjetij in javnih ustanov.

Med pogostejšimi ukrepi, za katere se odločajo podjetja je fleksibilen delovni čas in prost delovni dan na prvi šolski dan.

Za certifikat se lahko poteguje vsako podjetje, ki ima več kot 10 zaposlenih in v predvidenem obdobju sprejme in skozi postopek pridobivanja implementira vsaj sedem ukrepov, ki prispevajo k boljšemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Pridobivanje osnovnega certifikata traja praviloma šest mesecev, polnega pa tri leta. Inštitut Ekvilib ga podeli ob mednarodnem dnevu družin 15. maja ter novembra ali decembra.

Kmalu po začetku uvajanja certifikata Družini prijazno podjetje v Sloveniji je raziskava pokazala, da uvajajo certifikat podjetja, v katerih so zaposleni visoko izobraženi in visoko kvalificirani strokovnjaki, podjetja, s predvsem z žensko delovno silo in zaposlenimi, ki so v povprečju stari od 25 do 40 let.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Pozitivni učinki vpeljave certifikata družini prijazno podjetje se kažejo v večji možnosti izbire podjetja pri iskanju zaposlenih, lažje zapolnjevanje delovnih mest, zadovoljni zaposleni pa naj bi delali učinkoviteje, bolj kakovostno, z njihovimi storitvami pa so bolj zadovoljne tudi stranke. Poročajo tudi o povečani tržni uspešnosti podjetij s certifikatom.

Eden od ukrepov je lahko fleksibilen delovni čas

Podjetja med ukrepi najpogosteje izberejo pogovore z zaposlenimi, pripravo informacijskih brošur, mnenjskih raziskav, pripravo dneva odprtih vrat ali zabavnih srečanj ter ukrepe s področja delovnega časa - že omenjenega fleksibilnega delovnega časa ali prostega dne na prvi šolski dan. Vpeljejo lahko tudi delo na daljavo. Podjetja se lahko v okviru ukrepov odločajo za korporativno prostovoljstvo, obdaritev novorojenčkov, organizacijo aktivnosti, ki jih lahko koristijo zaposleni in njihovi družinski člani v prostem času, podeljevanje štipendij za otroke zaposlenih, psihološkega svetovanja za zaposlene, razne oblike dnevnega ali počitniškega varstva oblik za otroke ali pa dovolijo, da občasno zaposleni pripeljejo otroke v službo.

Preden se odločite za pridobivanje kateregakoli certifikata, se lahko o tem, kateri je za vaše podjetje najprimernejši in bo imel najboljše multiplikativne učinke, posvetujete z našimipodjetniškimi svetovalci. Pokličete jih lahko na 01 6001 530 ali nam pišete na data@data.si.

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2015/08/27/fleksibilen-delovni-cas-pogost-ukrep-za-druzini-prijazno-podjetje/