O-STA

Letos ena kazen za delo na domu

Delo na domu svojih zaposlenih morajo delodajalci pred opravljanjem dela od doma prijaviti Inšpektoratu RS za delo. Sporočiti morajo, kateri delavec oziroma delavci bodo opravljali delo na domu, v kolikšnem deležu delovnega časa bodo delali od doma, koliko časa, na kateri lokaciji in kakšna je vsebina tega dela.

Letos je do sedaj delo na domu inšpektoratu prijavilo 411 podjetij, lani v vsem letu pa 554. Večinoma gre za umska dela, računalniške storitve, pisarniško delo in svetovanja.

delo na domu

Hkrati je inšpektorat letos obravnaval en primer, ko bi delodajalec moral, pa inšpektorata ni obvestil o delu na domu, lani nobene, pred tem pa v letu 2012 in 2013 po dva. Globa, ki jo lahko inšpektor v takem primeru napiše je od 750 do 2.000 evrov za delodajalca in od 100 do 800 evrov za odgovorno osebo delodajalca.

Za delo na domu enake zahteve kot za delo v prostorih delodajalca

Za delo na domu po pojasnilih inšpektorata veljajo enake zahteve kot za delo v delovnih prostorih delodajalca. Pred pričetkom dela na domu bi zato morala oseba, ki je pri delodajalcu odgovorna za varnost in zdravje pri delu, delovne prostore in delovna mesta za delo na domu pogledati in nato dopolniti izjavo o varnosti z oceno tveganja podjetja.

Delodajalec je namreč dolžan tudi pri delu na domu skrbeti, da ima delavec varne pogoje za delo.

Delavcem so pri delu na domu priznane enake pravice kot delavcem, ki delajo v delovnih prostorih delodajalca. To se nanaša tako na pravico do sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organizirana kot do povračila stroškov za malico. Delavcu pa za čas opravljanja dela od doma ne pripada nadomestilo za prevoz na delo in z dela, če ti stroški ne nastanejo.

Glede na to, da ima v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) delavec pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu, bi moral delodajalec v tem primeru v pogodbi o zaposlitvi opredeliti, koliko stroškov zanje mu bo povrnil. Zakon sicer ne določa, kaj konkretno naj bi zajemalo nadomestilo za uporabo sredstev, na inšpektoratu pa pravijo, da so to lahko stroški za energijo, vodo, vzdrževanje strojev in opreme.

O delu na domu smo že pisali tudi v članku Delo na domu: Če je škodljivo, ga inšpektor lahko prepove.

Pri pripravi ustreznih pogodb o zaposlitvi ali prijavi inšpektoratu vam lahko pomagajo tudi naši pravniki. Pokličete nas lahko na 01 6001 530 ali nam pišete na data@data.si.

DOSTOPNOP NA: http://data.si/blog/2015/08/27/letos-ena-kazen-za-delo-na-domu/