O-STA

Nadzorni svet zadovoljen z rezultati NLB v polletju in stabilnim poslovanjem

27. avgust 2015

Danes, 27. avgusta, se je Nadzorni svet NLB sestal na svoji 24. redni seji in se seznanil z rezultati poslovanja NLB in NLB Skupine v prvem polletju letošnjega leta, ki so nad pričakovanji. Rezultati iz rednega poslovanja in pred oblikovanjem slabitev se še naprej izboljšujejo, kar je skupaj z umiritvijo oblikovanja novih slabitev pripeljalo že do šestih zaporednih pozitivnih četrtletnih rezultatov. V petek, 28. avgusta jih bo Uprava banke podrobneje predstavila javnosti tudi na novinarski konferenci.


Zaradi pričakovanih normalnih slabitev in zaradi splošnega znižanja ravni obrestnih mer se bo dinamika ustvarjanja dobička v drugi polovici leta upočasnila. Klub temu nadzorni svet pričakuje pozitiven trend poslovanja NLB Skupine tudi do konca leta 2015.

Pred banko in njenim vodstvom je izjemno zahtevno obdobje razvoja in pomembnih projektov. Nadzorni svet je pri tem izrazil prepričanje, da bo ekipa NLB banko enako uspešno kot v obdobju prestrukturiranja, vodila tudi v naslednjih, razvojno usmerjenih letih.

Nadzorni svet se je na seji seznanil tudi z odstopno izjavo dr. Petra Groznika z mesta člana nadzornega sveta NLB, ki jo je podal 31. julija letos. NS je soglašal s skrajšanjem odpovednega roka in mandat dr. Groznika se je danes zaključil. NS se mu je zahvalil za njegov prispevek in angažma. Nadzorni svet v 6-članski zasedbi nemoteno nadaljuje s svojim delom, hkrati pa preko kadrovske komisije že aktivno išče kandidata za nadomestnega člana nadzornega sveta.

Nadzorni svet je sprejel spremembe notranjih aktov, poslovnikov in politik, ki so bile potrebne zaradi implementacije določb ZBan-2. Kot običajno se je NS na seji seznanil tudi s poročili Komisij nadzornega sveta ter podal soglasja k tistim poslom, za katere je to potrebno.


Nadzorni svet NLB

Predsednik Gorazd Podbevšek

Vsa sporočila za javnost