O-STA

Polletni rezultati NLB in NLB Skupine - trend stabilnega in pozitivnega poslovanja že šesto četrtletje zapored

28. avgust 2015

"Prestrukturiranje banke v letih 2013 in 2014 je prineslo povrnitev zaupanja strank, povečano zavzetost ekipe NLB, dobičkonosnost in stabilnost, v letu 2015 pa se že kažejo tudi koraki v smeri prihodnjega razvoja," je na novinarski konferenci ob predstavitvi polletnih rezultatov povedal predsednik uprave NLB Janko Medja. V tem obdobju smo dosegli 53,4 milijona evrov dobička po davkih, ki je v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 57 odstotkov. Na rezultat poslovanja NLB Skupine še vedno v največji meri vpliva rezultat poslovanja NLB d.d., ki je dosegla 40,1 milijona evrov čistega dobička. Prav tako so dobiček dosegle v prvem polletju vse strateške članice NLB Skupine.


Dober poslovni rezultat je v primerjavi s prvim polletjem 2014 predvsem posledica višjih neto obrestnih prihodkov (7,7 milijona evrov), nižjih stroškov poslovanja (- 5,2 milijona evrov) ter nižjih oslabitev in rezervacij (- 25 milijonov evrov). Rezultat iz finančnega poslovanja je zaradi učinkov dezinvestiranja in učinkov vrednotenja finančnih inštrumentov zaradi tržnih nihanj še vedno spremenljiv. Rezultat pred oslabitvami in rezervacijami je bil tako na nivoju prvega polletja 2014, brez upoštevanja enkratnih učinkov poslovanja pa se je v prvem polletju 2015 v primerjavi z enakim obdobjem lani izboljšal za 25 % (za 21,2 milijona evrov).

Povečujemo obseg kreditov na strateških segmentih - več kot 274 milijonov evrov gospodarstvu, več kot 220 milijonov evrov prebivalstvu

V prvem poletju smo izvedli številne tržne aktivnosti, ki so vplivale na izboljšano poslovanje NLB Skupine. Povečali smo obseg kreditov strankam na strateških segmentih. V prvih šestih mesecih 2015 smo v NLB odobrili za 274,9 milijona evrov novih kreditov gospodarstvu, od tega je nekaj manj kot 181 milijonov evrov dolgoročnih. Novo odobreni krediti prebivalstvu znašajo 220,9 milijona evrov, od tega je 42 odstotkov stanovanjskih in 58 odstotkov potrošniških kreditov. Depoziti prebivalstva so ostali na enakem nivoju kot ob koncu leta 2014, za 3 odstotke pa so nižji depoziti nebančnega sektorja. Velik uspeh pri upravljanju likvidnosti za stranke predstavlja sprejemanje vplačil v produkte NLB Skladov, kjer smo z več kot 52 odstotnim tržnim deležem neto vplačil med slovenskimi družbami za upravljanje vodilni v Sloveniji. Samo v prvem polletju se je tržni delež po obsegu sredstev v upravljanju v vzajemnih skladih v Sloveniji povišal za 1,56 odstotka (z 21,82 % na 23,38 %).

Vodilni pri izdaji dolžniških vrednostnih papirjev in sindiciranih posojilih

V NLB smo uspešno organizirali pet izdaj dolžniških vrednostnih papirjev slovenskih družb v znesku preko 200 milijonov evrov. Kot agent smo v sodelovanju z drugimi bankami s slovenskimi družbami sklenili sindicirana posojila v skupni višini 150 milijonov evrov.

Od preobrazbe k razvojnim aktivnostim - prvo polletje v znamenju intenzivnega cikla razvoja storitev in prodajnih poti

NLB je v sredini leta 2013 pričela kompleksen proces preobrazbe banke, večina projektov je že zaključenih. V procesu smo postavili trdne temelje, na katerih se lahko aktivno osredotočamo na naše stranke in na zagotavljanje najvišje stopnje njihovega zadovoljstva.

V prvem polletju smo strankam - občanom omogočili nakupe na obroke do 24 mesecev (prej 12) in kot prva banka v Sloveniji uvedli brezkontaktno plačevanje z NLB Maestro kartico. V korak s časom smo aprila stopili z nadgradnjo mobilne banke Klikin, ki ima na polovici leta že preko deset tisoč uporabnikov. Z uvedbo novih storitev za stranke bomo nadaljevali tudi jeseni.

Po dolgih letih smo v banki pričeli s prenovo poslovalnic na območju celotne Slovenije. Prenovljen odprt koncept, ki poenostavlja in omogoča intenzivnejšo komunikacijo s strankami, je bil dobro sprejet in v nekaj letih načrtujemo prenovo celotne poslovne mreže.

V NLB aktivno prispevamo k razvoju spodbudnega okolja za mala podjetja, kot bodoče hrbtenice slovenskega gospodarstva. Konec maja je pričel delovati nov Center inovativnega podjetništva, v katerem bodo lahko podjetniki na enem mestu v povsem drugačnem, sproščenem in odprtem prostoru pridobili obsežna podjetniška in finančna strokovna znanja. Hkrati bo prostor stičišče banke z drugimi deležniki, podporniki tega segmenta gospodarstva. Samo v prvih petih tednih je v njem potekalo 29 dogodkov s skupaj več kot tisoč udeleženci.

Preudarno upravljanje tveganj

NLB Skupina bo pri svojem poslovanju skladno s strategijo tudi v prihodnje prevzemala zmerno tveganje znotraj dolgoročnega, vzdržnega ciljnega profila tveganj.

Upravljanje s tveganji je v NLB organizirano kot neodvisna enota, odločitve pa temeljijo na celoviti presoji različnih dejavnikov tveganj. Najbolj pomembno tveganje v NLB Skupini še vedno ostaja kreditno tveganje, zato je v teku nenehno izboljševanje kreditnih procesov. V prvi polovici leta 2015 smo začeli s prenovo kreditnega procesa za fizične osebe in nadaljevali z izboljšavami na kreditnem procesu za pravne osebe. Velik poudarek smo namenili prestrukturiranju srednje velikih in majhnih podjetij. Učinki aktivnosti na področju prestrukturiranju terjatev ob zaključku prvih šestih mesecev leta 2015 še niso vidni v celoti - v večjem delu se bodo predvidoma pokazali v drugi polovici leta in v letu 2016.

V skladu z Direktivo o sanaciji in reševanju bank ter nadaljnjimi tehničnimi standardi in usmeritvami smo pripravili celovit Načrt sanacije NLB Skupine in ga predložili Banki Slovenije in ECB. Pripravili smo nadgrajeno strategijo za upravljanje slabih posojil, ki pokriva področje izterjave, aktivno upravljanje nepremičnin, prodajo ter odpis neizterljivih terjatev.

Zavezani smo k družbeni odgovornosti

Banka je ponovno postala konkurenčna,dobičkonosna, usmerjena v razvoj in pripravljena na nove izzive. Kot taka lahko tudi prispeva okolju, v katerem deluje.

V okviru programa izgradnje podpornega okolja za razvoj podjetništva smo segmentu malega gospodarstva ponudili v brezplačen najem in uporabo izpraznjene poslovne prostore NLB. S sponzorskimi sredstvi smo podprli mlade športnike, v okviru humanitarnega delovanja pa smo lajšali marsikatero stisko vsakdana. Med prvimi smo pristopili k projektu odpusta dolgov socialno ogroženim.

Še posebej smo ponosni na naš prispevek Ljubljanski porodnišnici pri nakupu dveh nujno potrebnih CTG - kardio-tokografskih naprav. Na ta način smo skupaj z našimi strankami pomagali slovenskim nosečnicam in novorojenčkom.

Veliko smo vložili v kakovost dela vseh zaposlenih. Z zagotavljanjem stimulativnega delovnega okolja želimo v prihodnje postati eden najbolj zaželenih delodajalcev.


NLB Korporativno komuniciranje

Vsa sporočila za javnost