O-STA

Na Filozofski fakulteti se zaključuje tečaj slovenščine za učence in dijake priseljence

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se danes zaključuje tečaj slovenščine za učence in dijake priseljence, ki se v slovenske osnovne in srednje šole vključujejo prvič ali pa so jih obiskovali že v preteklih letih, a imajo pri sporazumevanju v slovenščini še težave. Tečaja se je udeležilo 119 udeležencev iz 22 osnovnih in 10 srednjih šol.

Udeleženci prihajajo iz 15 različnih držav: iz Bosne in Hercegovine, Makedonije, Rusije, Ukrajine, Kosova, Irana, Iraka, Somalije, Srbije, Kitajske, Hrvaške, Brazilije, Južne Koreje, Črne gore in ZDA. Tečaj poteka v okviru dveh projektov: izvedbo pouka za učence in dijake začetnike je finančno omogočilo Ministrstvo za kulturo, izvedba tečaja za učence nadaljevalce pa poteka v okviru projekta Evropskih strukturnih skladov Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce, ki ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pri pouku so se učenci začetniki seznanili z osnovnim besediščem in sporazumevalnimi vzorci, ki jih bodo potrebovali pri vsakodnevnem sporazumevanju v šoli in vsakdanjem življenju, v nadaljevalnem tečaju pa so poglobili svoje znanje slovenščine. Ob zaključku tečaja so pripravili tudi srečanje z učitelji iz osnovnih in srednjih šol, ki bodo udeležence poučevali pri rednem pouku. Tečaj je potekal v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.