O-STA

Rezultati 62. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 23. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

62. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

23. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v PONEDELJEK, 23.06.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 62. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM062250903 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.096.013 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.000 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 98,486. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 6,08%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,800 in 98,258 (obrestna mera od 0,79% do 7,01% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 62. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 25.09.2003.

Razpisana emisija 23. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM023291203 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.439.172 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.001 lot naročil v skupni vrednosti 5.000.010.000 SIT po enotni ceni 96,990. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 6,01%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 97,237 in 96,413 (obrestna mera od 5,50% do 7,20% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 23. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 29.12.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 22.07.2003, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 26.08.2003.