O-STA

Zaključek NLB Poletne šole v znamenju inovativnih idej

11. september 2015

V poletni šoli, ki smo jo v banki organizirali med 3. in 11. septembrom, smo štiriindvajsetim študentom višjih letnikov Ekonomske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko ter Pravne fakultete dali priložnost povezovati znanje, pridobljeno v študijskih programih s poslovno prakso in izkušnjami. Danes so na zaključni prireditvi predstavili poslovni model "Vzpostavitev samostojne bančne spletne platforme v okviru NLB Centra inovativnega podjetništva za povezovanje in mreženje komitentov NLB". Njihovim predstavitvam so z zanimanjem prisluhnili tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, rektor Univerze v Ljubljani dr. Ivan Svetlik, in dekani sodelujočih fakultet red. prof. dr. Metka Tekavčič, prof. dr. Miha Juhart in prof. dr. Nikolaj Zimic. Predavanja in delavnice, ki so potekale v okviru osemdnevne NLB Poletne šole, so imele poudarek na študiji primerov in interdisciplinarnem pristopu k reševanju izzivov.


"NLB je aprila lani podpisala Deklaracijo o sodelovanju v regiji na področju zaposlovanja mladih. Študentje in mladi iskalci zaposlitve, ki vstopajo na trg delovne sile, predstavljajo za nas poseben izziv in priložnost. Naš cilj je, da se NLB po obdobju stagnacije in težkega prestukturiranja čim prej povrne na trg kot želen zaposlovalec za najbolj perspektivne kadre. NLB ima kot največja slovenska banka in kot družbeno odgovorno podjetje odgovornost in dolžnost povezovati znanje s poslovno prakso," je uvodoma dejal predsednik uprave NLB Janko Medja.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je spregovorila o pomenu povezovanja izobraževanja z gospodarstvom. "NLB Poletna šola predstavlja dober zgled takšnega sodelovanja. In dobri zgledi vlečejo", je še poudarila. Rektor Univerze v Ljubljani dr. Ivan Svetlik je spregovoril o pomenu družbe, ki bo odprta za sodelovanje. Izrazil je zadovoljstvo, da so se naši študentje odzvali na pobudo NLB. To je tisto pravo sodelovanje in nadgradnja tega, kar se študenti naučijo na fakultetah.

Dekani vseh treh sodelujočih fakultet, dr. Metka Tekavčič, dr. Miha Juhart in dr. Nikolaj Zimic pa so spregovorili o projektih, ki jih ni nikoli dovolj. "Vedno je potrebno imeti v mislih, da delamo za jutri, vendar je treba vedeti, da je dva dni kasneje to že včeraj," je dejala dr. Metka Tekavčič. Dr. Miha Juhart se je dotaknil vprašanja zaposljivosti študentov Pravne fakultete. Izpostavil je spreminjajoče se okolje, ki od fakultete zahteva, da bodo v bodoče še bolj delali na kvalitetnem izboru študentov prava. Že sedaj njihovi študenti dosegajo dobre rezultate, ki so mednarodno primerljivi. Dr. Nikolaj Zimic pa je hudomušno izpostavil dejstvo, da so diplomanti računalništva in informatike celo preveč zaposljivi in da zaradi tega marsikdo v roku ne zaključi študija. Vsi trije dekani pa so bili enotni, da je bila NLB Poletna šola odlično izpeljana in da bodo tudi v bodoče podpirali tovrstno sodelaovanje.

Strokovna komisija pod vodstvom Vesne Vodopivec, direktorice Sektorja za upravljanje s kadri v NLB, je najboljšim ekipam študentov podelila nagrade v obliki dodatnih izobraževanj in pri tem poudarila, da so danes s svojo mladostno energijo, znanjem in kreativnostjo zmagovalci vsi udeleženci NLB Poletne šole.

Zaključek osemdnevnega dela s študenti smo sklenili z mislijo irskega filozofa Charles Handya, ki najbolje ponazarja duha NLB Poletne šole: "Najpomembnejše učenje se dogaja v resničnem življenju ob resničnih problemih, ne v učilnicah," s čimer so se strinjali vsi prisotni.

NLB Korporativno komuniciranje

Vsa sporočila za javnost