O-STA

Noč, ko bomo z UL FGG izmerili svet

Konec septembra bomo v skoraj vseh evropskih državah raziskovali znanost. Noč raziskovalcev, ki se bo odvila 25. septembra, bo postregla s številnimi informacijami o poklicu in življenju znanstvenikov. Lansko leto se je dogodek odvil na več kot 600 lokacijah in v več kot 300 evropskih mestih hkrati. Fokus vseh aktivnosti v okviru letošnjega dogodka je tema "Raziskovalci in znanstveniki v središču vsakdanjega življenja", projekt pa je namenjen vsem, ki želijo raziskati znanost, predvsem mladim. Slednji se bodo na ta način lahko prelevili v prave znanstvenike in raziskovalce ter tako odkrivali svet, v katerem lahko ustvarjajo. S pomočjo iger, razstav in predstav bodo na inovativen način dobili vpogled v možnosti, ki jih prinaša poklic raziskovalca ter številne informacije o priložnostih in izzivih tovrstnega poklica.

Zanimiv svet gradbeništva in geodezije

Na Novem trgu v Ljubljani bodo obiskovalci zanimivega dogodka lahko vstopili tudi v svet gradbeništva in geodezije. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani bo udeležence dogodka v svet znanosti povabila z zanimivim eksperimentom - lahko bodo izmerili svet! To bodo naredili z izvedbo osnovnih geodetskih merskih postopkov. Merjenje višinskih razlik bodo izvedli s primerjavo izmerjene višine z nivelirjem, z izračunom višinske razlike odčitkov z nivelmanskih lat in merjenjem z merskim trakom. S tahimetrom pa bodo izmerili razdaljo ter horizontalno smer in zenitno razdaljo do poljubne točke, ki si jo bodo izbrali in je lahko z odbojno tarčo označena točka. Pri razumevanju in izvedbi zanimivega eksperimenta bodo v pomoč strokovnjaki z UL FGG, kjer ohranjajo naravno okolje in sooblikujejo grajeno okolje. Dogajanje bo z interaktivnim predavanjem Parametrično modeliranje BIM in virtualne simulacije v gradbeništvu popestril doc. dr. Tomo Cerovšek. Strokovnjak bo predstavil pristop BIM in parametrično tehnologio za generiranje globalne geometrije konstrukcij ter parametrizacije elementov stavb. Prikazani bodo napredni načini uporabe parametrov pri projektiranju za analizo bistvenih zahtev in napredne načine komunikacije z modeli. Z virtualno simulacijo bodo ilustrirani vplivi nekaterih, za gradbeništvo pomembnih, fizikalnih parametrov, kot tudi izvedljivost in simulacija gradnje.

Za zdravo in kakovostno življenjsko okolje za posameznika in družbo

Objekti, stavbe, vodna, komunalna in druga gospodarska javna infrastruktura so posegi v prostor, ki jih je treba obravnavati celovito, s pomočjo strokovnjakov iz UL FGG pa sooblikujemo zdravo in kakovostno življenjsko okolje za posameznika in družbo kot celoto. Več o zanimivem in živahnem svetu gradbeništva, vodarstva in okoljskega inženirstva, geodezije in prostorskega planiranja pa na povezavi www3.fgg.uni-lj.si.