O-STA

SZJ MO Velenje - Natečaj Velenje po meri invalidov

Velenje, 15. september 2015 - Mestna občina Velenje je na svoji spletni strani www.velenje.si objavila natečaj Velenje po meri invalidov, s katerim želimo šolarke in šolarje spodbuditi k razmišljanju o osebah s posebnimi potrebami v našem mestu. Natečaj bo odprt do 10. novembra 2015 in je objavljen pod poglavjem Projekti MOV - Občina po meri invalidov.

Šolarji lahko sodelujejo v štirih kategorijah: fotografija, video (do 5 min), literarni prispevek (proza, poezija) in likovni prispevek.

###

Pogoji sodelovanja v natečaju "Velenje po meri invalidov"

1. Cilj natečaja

Cilj natečaja je pridobiti informacije o tem, kako dojemajo invalidnost učenci in dijaki. Želimo, da razmišljajo o osebah s posebnimi potrebami in možnostih za izboljšanje kakovosti njihovega življenja v Mestni občini Velenje. Drugi cilj natečaja je pridobitev promocijskih materialov na temo "Velenje po meri invalidov".

2. Vsebinska opredelitev

Natečaj poteka v času od 10. 9. 2015 do 10. 11. 2015. Prednostno bodo obravnavani izdelki, ki promovirajo Velenje, izražajo sočutje občanov do ljudi s posebnimi potrebami ter pozitivne občutke. Izdelki, ki ne bodo obravnavali oseb s posebnimi potrebami, bodo izvzeti iz ocenjevanja. Natečaj je sestavljen iz štirih kategorij: fotografija, video (do 5 min), literarni prispevek (proza, poezija) in likovni prispevek. Izdelki (razen video posnetkov) bodo razstavljeni v avli Doma kulture Velenje.

3. Splošni pogoji

Na natečaju lahko sodeluje vsak, ki se strinja s pogoji sodelovanja na natečaju.

Osnovnošolci pošljejo svoje izdelke mentorju na svoji osnovni šoli, ki izbere 10 najboljših v vsaki kategoriji in jih prijavi na natečaj. Izdelke pošlje do 10. novembra 2015 na elektronski naslov katja.remic-novak@velenje.si ali jih odda osebno v vložišču Mestne občine Velenje s pripisom za natečaj "Velenje po meri invalidov".

4. Komisija za izbor

Komisijo za izbor določi župan Mestne občine Velenje s sklepom. Komisija izbere tri najboljše izdelke v vsaki kategoriji in jih razglasi na zaključni prireditvi, ki bo v začetku decembra 2015.

5. Kriteriji ocenjevanja

Komisija bo pri ocenjevanju fotografij upoštevala ustreznost in izvirnost motiva, stopnjo prepoznavne umeščenosti v prostor Mestne občine Velenje, kompozicijo, barvno skladnost oz. kontrast, sporočilnost, vzdušje in realizacijo (horizont, ostrina, barvni premik ...).

Pri ocenjevanju video posnetkov bo komisija upoštevala skladnost s temo natečaja, tehnično kakovost videa in montažo, prepričljivost sporočila, inovativnost predstavitve in vsebine. Video posnetek naj ne bo daljši od 5 minut.

Pri ocenjevanju literarnih prispevkov bo komisija upoštevala vse literarne zvrsti na razpisano temo, ki jo sodelujoči predstavijo s svojega stališča. Upoštevala bo zgradbo ter slovnično, pravopisno in slogovno pravilnost besedila. Literarni prispevek naj ne bo daljši od treh tipkanih strani (font 12, Times New Roman).

Pri ocenjevanju likovnih del bo komisija upoštevala skladnost s temo natečaja, doživetost, prepričljivost, inovativnost ter likovno kompozicijo in barvno izbranost.

Dodatne točke pri ocenjevanju bo komisija dodelila predlogom, ki bodo promovirali Velenje.

6. Oddaja fotografije

Mestna občina Velenje sprejema natečajne predloge na www.velenje.si. Izdelke lahko pošljejo le mentorji velenjskih osnovnih šol. Priložiti morajo izjavo staršev avtorjev, da se strinjajo z objavo izdelkov, ki s prijavo na natečaj postanejo last Mestne občine Velenje.

Lažna navedba avtorstva je kazniva po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah.

V kolikor komisija presodi, da poslani predlog ne ustreza merilom natečaja, objavo brez obrazložitve prepreči.

7. Avtorske pravice

Avtorji se s trenutkom oddaje izdelkov odrekajo materialnim avtorskim pravicam v odnosu do Mestne občine Velenje in svoj predlog nemoteno uporabljajo v drugih razmerjih.

Mestna občina Velenje lahko uporablja vse na natečaj poslane fotografije v svojih promocijskih aktivnostih ob ustrezni navedbi avtorja.

8. Nagrade

Najboljši trije v vsaki kategoriji prejmejo praktične nagrade, ki bodo podeljene na prireditvi v decembru 2015.

9. Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z javnim natečajem lahko zainteresirani dobijo na naslovu katja.remic-novak@velenje.si ali na telefon 03/ 896 16 81.