O-STA

Bodoče mame lahko koristijo celoten star letni dopust po vrnitvi v službo

Bodoče mame, ki odhajajo na porodniški dopust, lahko po novem zakonu, ki je pričel veljati leta 2013, ves star letni dopust izrabijo, ko se vrnejo v službo iz starševskega dopusta.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 162. členu sicer določa, da lahko delodajalec od delavca zahteva, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavčeva dolžnost pa je, da ga do konca tekočega koledarskega leta tudi porabi. Preostanek dopusta lahko nato delavec porabi v naslednjem koledarskem letu do 30. junija. V primeru 5 dnevnega delovnika je to 10 dni dopusta, v primeru šest dnevnega pa 12. Dopust se namreč glede na ZDR-1 odmeri najmanj v trajanju štirih tednov, ne glede na število delovnih dni v enem tednu.

letni dopust

Vendar pa v 4. odstavku tega člena zakon navaja, da ima delavec pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta, če je bil odsoten zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka. Dopust ima pravico izkoristiti do 31. decembra naslednjega leta.

Bralko naših novic je namreč v komentarju pod prispevek Letni dopust po novem Zakonu o delovnih razmerjih zanimalo, ali drži, da ji 10 dni starega dopusta propade, če saj ga še ni imela priložnosti izkoristiti pred nastopom porodniškega dopusta. Materinski dopust, ki traja prvih 105 dni, je nastopila 4. 1. 2015, starševski dopust, ki traja naslednjih 260 dni, pa se ji izteče 3. 1. 2016. Zanima jo, koliko dopusta za leto 2015 ji še pripada v letu 2016?

Pravilo dveh tednov v koledarskem letu za nove mame ne velja več

Nekoč dveh tednov letnega dopusta v letu 2016 res ne bi mogla koristiti, če bi sama skrbela za otroka do izteka 260 dni starševskega dopusta, saj lahko delodajalec zahteva izrabo dveh tednov letnega dopusta v tekočem koledarskem letu. Vendar pa je bil zakon spremenjen in v že omenjenih primerih, je izjemoma dovoljena izraba celotnega letnega dopusta v novem koledarskem letu.

V primeru naše bralke bi delodajalec lahko odločil, da ji propade 1 dan dopusta, ki bi ga lahko koristila 2. januarja 2015, ki letos ni bil več dela prost dan.

V letu, ko se starši vrnejo iz starševskega dopusta, pa jim ne glede na to, kdaj se vrnejo, pripada celoten dopust za novo koledarsko leto in celoten regres. Morda je na tem mestu smiselno omeniti tudi to, da za leto 2015 zaposleni iz našega primera, ne glede na to, da je bila vso leto na porodniškem (oziroma materinskem in starševskem) dopustu pripada celoten regres.

Če potrebujete pravni nasvet, se lahko obrnete na naše pravnike na telefonsko številko 01 600 15 30 ali na email naslova data@data.si.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/09/15/bodoce-mame-lahko-koristijo-celoten-star-letni-dopust-po-vrnitvi-v-sluzbo/