O-STA

Dodano vrednost prinašajo usposobljeni in motivirani zaposleni - vseh starostnih skupin

Ljubljana, 24. 9. 2015 - Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je v okviru programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih med 10. in 17. septembrom 2015 organiziral pet regijskih dogodkov bizZ 2015: bistri, inovativni in zavzeti zaposleni. Na dogodkih je bila predstavljena Strategijo pametne specializacije Slovenije, udeleženci pa so prispevali konkretne predloge za dvig zavzetosti zaposlenih.

Niz petih dogodkov, organiziranih v Zagorju, Novi Gorici, Slovenj Gradcu, Krškem in na Ptuju, je bil namenjen usposabljanju in izobraževanju zaposlenih na področju zavzetosti in motivacije. Dogodki so sestavni del programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011), namenjenega spodbujanju razvoja zaposlenih, povečanju njihove mobilnosti in zaposljivosti, krepitvi konkurenčnosti podjetij, kot tudi odpravi strukturnih neskladij in dvigu kvalifikacijske strukture zaposlenih.

Od leta 2011 do danes je Slovenija preko programa UIZ 2011 za usposabljanja in izobraževanja zaposlenih namenila dobrih devet milijonov evrov. S podjetji je bilo podpisanih več kot 1.300 pogodb, v usposabljanja pa vključenih 16.994 zaposlenih, ki so bili v usposabljanja vključeni kar 27.690-krat.

Z usposabljanjem do konkretnih izboljšav

Med ekonomskimi vplivi usposabljanj preko programa UIZ skoraj 60 % podjetij izpostavlja povišanje dodane vrednosti, sledi zmanjšanje reklamacij (38 % podjetij), o povečanju prometa ali ohranitvi delovnih mest (drugače bi odpuščali) pa poroča skoraj tretjina. Med neekonomskimi vplivi 70 % podjetij navaja povečanje zadovoljstva zaposlenih, 65 % jih poroča o povečanju motiviranosti in zavzetosti zaposlenih, sledijo izboljšanje pretoka informacij (61 %) in izboljšanje medsebojnih odnosov (60 %). Da ima usposabljanje precej ali veliko vpliva na dvig zadovoljstva strank, meni 57 % podjetij (Vir: raziskava Mediana, 20. septembra 2015).

"Sredstva nam dajejo priložnost, da izobražujemo kader na tistih področjih, za katere je kratkoročno težje opravičiti smiselnost investicije, dolgoročno pa gradnja teh kompetenc zaposlenih pomembno prispeva k poslovni uspešnosti podjetja," komentira učinke programa Katja Kurbus, svetovalka za kadre v Arcont IP. Pritrjuje ji Vanja Habjan, s kadrovsko-pravnega področja v NIKO Železniki: "Če podjetje ne bi pridobilo sredstev za usposabljanje, bi to izobraževanje izvedli v manjšem obsegu in z vključitvijo bistveno manjšega števila zaposlenih. Lahko rečemo, da brez vseživljenjskega teoretičnega učenja in praktičnega usposabljanja na delovnem mestu naša proizvodnja zagotovo ne bi doživela takšnega razcveta." Tatjana Draksler, vodja kadrovanja v velenjskem Gorenje I. P. C. pa izpostavlja medgeneracijski vidik: "Doživeli smo pravo medgeneracijsko druženje in boljše vzdušje v delovnih sredinah. Celo bolniške odsotnosti so se znižale."

Največ vključenih zaposlenih se je usposabljalo na področju računalništva in informatike, sledilo je znanje s področja prodaje, komerciale in marketinga, poslovne komunikacije in osebne rasti ter managementa oziroma vodenja.

Meta Ponebšek, vodja Oddelka za razvoj kadrov na Javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije, opozarja tudi na širši vidik človeških potencialov: "Dodano vrednost prinašajo usposobljeni in motivirani zaposleni - vseh starostnih skupin." Od leta 2013 so bile v ospredju tudi prikrajšane (ranljive) skupine: starejši, invalidi in nižje izobražene ženske. V program je bilo vključenih 8.154 zaposlenih, starih 50 let in več.

Predstavljena tudi Strategija pametne specializacije

Na septembrskih regijskih dogodkih bizZ 2015 je bila predstavljena Strategija pametne specializacije Slovenije. Slednja namreč vključuje tudi razvoj človeških virov, s poudarkom na ustvarjalnosti in podjetnosti. "Del strategije je odkrivanje, spodbujanje in razvoj potenciala mladih in njihovih sposobnosti - od razvoja sistema za identificiranje talentov in nadarjenosti, do spodbud za podporo inovativnim projektom," pojasnjuje Gorazd Jenko, sekretar Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Kot ključno točko strategije, poleg osredotočenosti oziroma prioritizacije razvojnih vlaganj ter spodbujanja ustvarjalnosti, izpostavlja nujnost sodelovanja: "Upravljanje strategije bo potekalo preko strateških partnerstev. Bistveno več bo potrebnega sodelovanja in povezovanja. Strateška partnerstva bodo namreč postala tudi pomemben deležnik razvojnih politik."

Na dogodkih so dobre prakse usposabljanja preko operacije UIZ predstavila podjetja Xella, Hoteli Bernardin, ZIP center, del družbe SIJ, Razvojna zadruga eTRI in Kostak. Pod vodstvom priznanih strokovnjakinj za razvoj zaposlenih: Ksenije Špiler Božič, BB Svetovanje, Zvezdane Lubej, Profiles International Slovenia, Nataše Tovornik, Inspiris, mag. Edite Krajnović, Mediade, in mag. Natalie Postružnik, Nikrmana, so potekale interaktivne delavnice, na katerih so udeleženci pripravili konkretne predloge, kako vplivati na višjo zavzetost in motivacijo zaposlenih. Pobude so zbrane v e-priročniku, objavljenem na spletni strani Javnega sklada razvoj kadrov in štipendije.

Več informacij in kontakti sogovornikov:

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Urška Ježovnik

Sektor za podporo dejavnosti

Oddelek za analize in odnose z javnostmi

T: 01 434 15 88

M: 031 647 480

urska.jezovnik@sklad-kadri.si

Na fotografijah:

- Meta Ponebšek, vodja Oddelka za razvoj kadrov na Javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije (Foto: Tina M. Šobot)

- Gorazd Jenko, sekretar Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Foto: Andrej Križ)

- Udeleženci med interaktivno delavnico (Foto: Tina M. Šobot)