O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Predstavitev sil za zaščito, reševanje in pomoč naše občine

Velenje, 14. oktober 2015 - V soboto, 17. oktobra, bomo med 10. in 12. uro na Titovem trgu izvedli predstavitev sil za zaščito, reševanje in pomoč naše občine.

Obiskovalci dogodka bodo spoznali vozila, opremo in usposobljenost sil, ki delujejo v tem sistemu v mestni občini Velenje. Predstavili bomo tudi možnosti vključitve občanov v prostovoljnih silah za zaščito in reševanje Mestne občine Velenje. Posebno pozornost bomo namenili preventivi in praktičnim prikazom gašenja, uporabe gasilske in druge opreme za zaščito in reševanje.

Skozi izvedbo predstavitve bomo praktično predstavljali:

· nevarnost maščobne eksplozije,
· požar vnetljivih tekočin in gašenje takšnega požara,
· črpanje vode z črpalko MAGIRUS MB 8/8,
· osebno in skupno zaščitno opremo gasilca in njeno uporabo (obiskovalci jo bodo lahko preizkusil v dimni komori),
· učinke različnih gasilnih sredstev, kot so voda ali pena ter impulzno gašenje,
· temeljne postopke oživljanja, AED ter ostale postopke prve pomoči ter aplikacijo iHELP,
· praktično delo z gasilsko mladino,
· postopek reševanja v prometnih nesrečah,
· postopke alpinistov, jamarjev, potapljačev in radioamaterjev,
· opremo regijskih enot civilne zaščite,
· opremo nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Velenje in Policijske postaje Velenje,
· specialno vozilo ARGO 8*8.

Ob 11. uri bo župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič na ploščadi pred Domom kulture Velenje poveljnikom prostovoljnih gasilskih društev v mestni občini Velenje predal novo gasilsko opremo. Simbolično bo vsak poveljnik društva prevzel en kos opreme, ki jo je Mestna občina Velenje nakupila za vsa društva.

Na prireditvi bodo sodelovali: PGD Velenje, PGD Šentilj, PGD Šalek, PGD Škale, PGD Vinska Gora, PGD Bevče, PGD Pesje, PIGD Premogovnik Velenje, PGE Gorenje, Gasilska zveza Šaleške doline, Šaleško koroški jamarski klub SPELEOS RIGA, Društvo za podvodne dejavnosti jezero, Šaleški alpinistični odsek, Radio klub "Hinko Košir", Šaleška zveza tabornikov Velenje z vodom tabornikov, Kinološko društvo reševalnih psov Celje, Območna organizacija Rdečega križa Velenje, Policijska postaja Velenje, Reševalna služba Zdravstvenega doma Velenje.

Prijazno vabljeni!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje