O-STA

Rezultati 121. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

121. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 27.08.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 121. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM121250903 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 957 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,530. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 6,07 %.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,582 in 99,506 (obrestna mera od 5,40% do 6,38% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 121. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek 25.09.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 03.09.2003. Razpisana emisija 122. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM122021003 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 04.09.2003.