O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Brošura Pravilno ravnanje z odpadki

Velenje, 21. december 2015 - V preteklih dneh so vsa gospodinjstva v mestni občini Velenje v nabiralnik prejela brošuro za Pravilno ravnanje z odpadki, v kateri so zbrani vsi pomembni podatki o ločevanju odpadkov. Brošura je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Velenje/Brošure).

V mestni občini Velenje dosledno upoštevamo predpisano piramidno hierarhijo ravnanja z odpadki - zmanjšaj količino, ponovno uporabi, recikliraj, odstrani s pomočjo termične obdelave in na koncu čim manj odloži. Pred petimi leti smo v Velenju uvedli sistem ločenega zbiranja odpadkov in v tem času smo na področju gospodarjenja z odpadki in varovanja okolja ogromno že postorili. Za nami je dolgotrajen proces osveščanja in ozaveščanja občank in občanov.

Veliko smo storili tudi z očiščevalnimi akcijami, ko smo počistili kar nekaj divjih odlagališč. Težavo predstavljajo še gradbeni odpadki, saj marsikdo pomisli, da ne škodujejo okolju, vendar to ne drži.

Mestna občina Velenje, s partnerji Mestno občino Velika Gorica, Komunalnim podjetjem Velika Gorica-VG Čistoća, d. o. o., in Šolskim centrom Velenje, izvaja projekt In My Back Yard (IMBY), ki je financiran iz sredstev Evropske unije v sklopu Operativnega programa Slovenija Hrvaška 2007-2013. Splošna cilja projekta In My Back Yard (IMBY) sta izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev ter varstvo narave in okolja. Brušura Pravilno ravnanje z odpadki je rezultat uspešne prijave na razpis za evropska nepovratna sredstva.

Najpomembnejši temelj za trajnostni razvoj občine kot okolja, pa je trajnostni sistem ravnanja z odpadki, naravnih virov in energije. Rezultat projekta IMBY je tudi nadgradnja Centra ponovne uporabe Velenje (CPU), ki se od septembra dalje nahaja v Podjetniškem centru Standard. V slabih treh letih delovanja je CPU pokazal številne merljive pozitivne učinke, kot so zmanjšanje količin odpadkov in števila divjih odlagališč, ponovna uporaba izdelkov in izboljšanje socialnega in ekonomskega statusa občank in občanov. V sklopu projekta In My Back Yard (IMBY) smo kupili tudi električno delovno vozilo, za katerega smo pridobili 95 % nepovratnih sredstev (85 % nepovratnih sredstev Evropske unije v okviru Operativnega programa Slovenija Hrvaška 2007-2013 in 10 % nepovratnih nacionalnih sredstev).

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje