O-STA

Dodatni očetovski dopust za vse očete otrok letnik 2010 in več

Dodatnih pet dni očetovskega dopusta od 1. januarja 2016 pripada vsem očetom, ki so koristili samo 15 dni plačanega očetovskega dopusta, niso koristili neplačanega očetovskega dopusta in njihovi otroci še niso končali prvega razreda osnovne šole.

O daljšem očetovskem dopustu smo že pisali v prispevku Očetovski dopust daljši za pet dni, vendar pa smo sedaj iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) dobili dodatna pojasnila.

IZOBRAŽEVANJE

Varstvo in zdravje pri delu

Imate opravljen izpit iz varstva pri delu in ga redno obnavljate? Če ga nimate, lahko to v primeru poškodbe na delovnem mestu veliko stane tako delodajalca kot delavca, saj zdravstvena zavarovalnica že izstavlja regresne zahtevke.

Več informacij

Dva pogoja: otrok še ni končal 1. razreda OŠ, oče pa ni koristil neplačanega dopusta

Na MDDSZEM so potrdili, da sprememba zakonodaje zajema veliko število staršev oziroma očetov. Zajema namreč vse, ki niso koristili neplačanega očetovskega dopusta, njihovi otroci pa še niso zaključili prvega razreda osnovne šole.

Glede na to, da se bodo letos septembra v prvi razred osnovne šole vključevali otroci letnik 2010, so lahko do dodatnih 5 dni očetovskega dopusta vključeni tudi očetje otrok, ki trenutno že obiskujejo prvi razred in so torej letnik 2009. Če je šel otrok v šolo kasneje, lahko sprememba zakonodaje vključuje tudi otroke letnika 2008, npr. če je otrok rojen novembra 2008 in je šel v šolo šele septembra 2015. Ključno je, da otrok še ni zaključil prvega razreda osnovne šole.

Hkrati mora oče izpolnjevati tudi drugi pogoj - da ni izkoristil neplačanega očetovskega dopusta oziroma mu o njem še ni bilo odločeno z odločbo. Število dni neplačanega očetovskega dopusta, ko država očetom plača le prispevke od minimalne plače, ne pa tudi nadomestila celotne plače, se v zadnjih letih manjša. Trenutno imajo očetje lahko 50 dni neplačanega dopusta in 20 dni plačanega dopusta, še leta 2013 pa so lahko imeli 75 dni neplačanega očetovskega dopusta in 15 dni plačanega dopusta.

Očetovski dopust - dva primera

Na MDDSZEM so pripravili dva primera.

Primer 1: Otrok je rojen leta 2013, oče je v letu 2013 uveljavljal zgolj 15 dni plačanega očetovskega dopusta in mu je bilo odločeno v odločbi samo o plačanih 15 dneh očetovskega dopusta. Po 1. 1. 2016 lahko uveljavlja dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta.

Primer 2: Otrok je rojen leta 2013, oče je v letu 2013 uveljavljal 15 dni plačanega očetovskega dopusta in 75 dni neplačanega očetovskega dopusta in mu je bilo o obojem odločeno v odločbi (od leta 2013 do 2016 se je število neplačanih dni očetovskega dopusta zmanjšalo na 50, op. a.). Ta oče ne more uveljavljati dodatnih 5 dni očetovskega dopusta po 1. 1. 2016.

Očetovski dopust šele po izteku starševskega dopusta

Oče lahko dodatnih 5 dni očetovskega dopusta koristi šele po izteku materinskega in starševskega dopusta (po t. i. porodniškem dopustu, ki skupaj traja 1 leto).

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Skupna pravica staršev do plačanega materinskega, starševskega in očetovskega dopusta je od 1. januarja 2016 skupaj eno leto in 5 dni, postopoma pa se bo do leta 2018 podaljševala na 1 leto in 15 dni.

Oče lahko, ne glede na to, ali je že izkoristil 15 dni očetovskega dopusta ali ne, če izpolnjuje pogoje pridobi pravico do dodatnih 5 dni očetovskega dopusta z vlogo na center za socialno delo.

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Kolebate med zaposlitvijo in samozaposlitvijo? Vse ima svoje prednosti in slabosti, tudi samozaposlitev, a prinaša tudi ugodnosti. Pridite na seminar!

Več informacij

Očetje lahko preostanek oziroma 50 dni očetovskega dopusta izkoristijo do dopolnjenega 3. leta starosti otroka. Za te, preostale dni očetovskega dopusta, država očetom zagotavlja le plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Kot smo že pisali v prispevku Očetovski dopust daljši za pet dni, je sicer vsako leto v povprečju neplačan očetovski dopust koristilo 3.400 očetov na leto, plačanega pa 16.500 očetov na leto.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/01/05/dodatni-ocetovski-dopust-za-vse-ocete-otrok-letnik-2010-in-vec/