O-STA

Včeraj v Velenju ministrica za izobraževanje, znanost in šport

Velenje, 12. januar 2016 - Včeraj, 11. januarja, je Šaleško dolino obiskala ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič.

Ministrica je najprej obiskala Vrtec Šoštanj, podjetje Esotech, nato pa jo je v mestni hiši sprejel župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič s sodelavci.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je ministrici izrekel dobrodošlico in povedal, da smo v Velenju ponosni, da na področju izobraževanja ni ločnic med osnovnošolskim, srednješolskim in višješolskim izobraževanjem. V Velenju se zgodbe na področju izobraževanja prepletajo, institucije med seboj dobro sodelujejo.

Eden izmed rezultatov takšnega sodelovanja je tudi Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), kjer potekajo odlična predvsem praktična izobraževanja in v Velenju se lahko z njim pohvalimo kot primer dobre prakse.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je predstavil mestno občino Velenje, njene značilnosti, uspehe, prednosti in nekatere dobre prakse.

Dr. Franc Žerdin, koordinator za področje visokošolskega šolstva v Mestni občini Velenje je predstavil stanje na področju tercialnega izobraževanja v Velenju. Predstavil je nekatere uspehe MIC-a kot je laboratorij za pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije. Kot velenjski primer dobre prakse je predstavil tudi Visoko šolo za varstvo okolja. Ministrici je postavil tudi nekaj vprašanj v zvezi z akademijo za glasbo v Velenju, pa tudi vprašanje v zvezi s politehniko, ki bi bila lahko javni visokošolski zavod in bi diplomantom omogočala več praktičnega izobraževanja.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič se je županu zahvalila za lep sprejem in predstavitev dobrih praks. Povedala je, da bo v naslednjih mesecih na področju visokošolskega izobraževanja kar nekaj sprememb, ki naj bi imele pozitivne učinke.

Na ministrstvu zagovarjajo idejo, da je potrebno sprostiti avtonomnost na lokalnih institucijah in tako omogočiti njihovo večjo fleksibilnost in s tem tudi učinkovitost.

Pred odhodom je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Maji Makovec Brenčič izročil protokolarno darilo Mestne občine Velenje, kipec "Nabiralka zvezd" velenjskega umetnika Črta Valenčaka. Ministrica pa se je vpisala tudi v Zlato knjigo gostov Mestne občine Velenje.

Ministrica je po sprejemu obiskala še Podjetniški inkubator Standard, Medpodjetniški izobraževalni center Velenje in Glasbeno šolo Fran Korun Koželjski Velenje.