O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Velenje

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Velenje

Velenje, 13. januar 2016 - Mestna občina Velenje bo v Uradnem listu Republike Slovenije, ki bo izšel v petek, 15. 1. 2016, objavila javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Velenje.

Javni razpis bo trajal od 15. januarja 2016 do 15. februarja 2016, vsa razpisna dokumentacija pa bo na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si (javne objave).


Razpisana bodo štiri področja:

Na razpisno področje A - Kulturni programi se lahko prijavijo društva, ki s svojim programom izkazujejo kakovost in izvirnost, imajo sedež v Mestni občini Velenje in so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline.

Na razpisno področje B - Kulturni projekti se lahko prijavijo:

- pravne osebe, ki imajo sedež v občini (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira občina);

- fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini,

- posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini;

- društva, ki imajo sedež v občini (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se lahko prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost).

Na razpisno področje B se lahko prijavijo tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v občini, če prijavljajo projekt, ki se snovno-motivno dotika občine in bo izveden v občini.

Na razpisno področje C - Kulturni projekti s področja založništva (knjiga, CD, DVD) se lahko prijavijo:

- pravne osebe, ki imajo sedež v občini (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira občina);

- fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini,

- posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini;

- društva, ki imajo sedež v občini (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se lahko prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost).

Na razpisno področje C se lahko prijavijo tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v občini, če prijavljajo projekt, ki se snovno-motivno dotika občine in bo izveden v občini.

Na razpisno področje D - Delovanje zveze kulturnih društev se lahko prijavijo zveze kulturnih društev s sedežem v Mestni občini Velenje.

Za izvedbo javnega razpisa Mestna občina Velenje namenja 79.350 evrov, in sicer za razpisno področje A: 30.000 evrov, za razpisno področje B: 34.500 evrov, za razpisno področje C: 10.000 evrov in za razpisno področje D: 4.850 evrov.

Prijavitelji morajo prijave oddati do 15. februarja 2016 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Velenje - Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.