O-STA

Podjetništvo od malih nog ali vzgajanje podjetnikov

Podjetništvo je veščina, ki se je mnogi podjetniki kljub dolgoletnim izkušnjam še vedno učijo vsak dan. Pogosto gre za set sposobnosti, ki so posamezniku tako rekoč prirojene ali pa se jih je naučil v zgodnjih letih. Tukaj imajo največjo vlogo starši, saj lahko svoje otroke že od malih nog učijo veščin, ki so nujno potrebne v podjetništvu.

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

A za avtorsko pogodbo, B za bilanco, C za cedularne obdavčitve, D za davčne blagajne ... Na seminarju vam predstavimo še ostale črke tako imenovane poslovne abecede in vas seznanimo z vsemi podjetniškimi obveznostmi.

Več informacij

Na spletni strani BusinessInsider.com so pripravili osem podjetniških znanj, ki bodo otrokom koristili ne glede na to, ali se bodo kot odrasli podali v podjetništvo ali ne.

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

1. Prilagodljivost in vztrajnost

Izkušeni podjetniki bodo vedeli, kaj pomenita pojma prilagodljivost in vztrajnost v poslovnem svetu. Gre za veščino, ki posameznika nauči, da je premagovanje ovir tisto, s čimer si lahko omogočijo bolj kakovostno življenje. Prilagodljivosti se lahko naučijo tudi otroci. Svojega otroka naučite izražati in sprejemati čustva. Še posebej bodite pozorni pri sprejemanju negativnih čustev, saj bo pravilno soočanje z njimi pripomoglo k boljšemu odzivanju nanje pri ovirah v prihodnjih letih.

2. Inovativnost in kreativnost

Tudi tukaj bodo izkušeni podjetniki točno vedeli, kaj pomeni biti inovativen. Gre za veščino, ki je nujna pri ustanavljanju in upravljanju podjetij. Hkrati pa velja za sposobnost, ki jo starši lahko priučijo otrokom, ko so še majhni. Poskrbite, da otroci ne bodo konstantno uporabljali računalnika in mobilnih iger ter jim omogočite igro, kjer bo njihova domišljala presegala vrhove, saj bodo le na ta način razvijajo svoje kreativno razmišljanje.

3. Podjetništvo in delovne navade

Izkušeni podjetniki se zavedajo svoje odgovornosti in se delu nikoli ne izognejo. Podobne veščine morate naučiti tudi svoje otroke. Naučite jih samostojnosti in jim najprej predajte lažja oziroma manjša delovna opravila, nato jih postopoma naučite še večje odgovornosti za težja opravila.

4. Radovednost

Podjetniki vedno znova iščejo načine, kako lahko razširijo svoje podjetniško znanje. S svojo radovednostjo skušajo preseči same sebe. Podobnega mišljenja morate naučiti tudi svoje otroke. Spodbudite otroke k ukvarjanju s hobiji in podprite ideje, četudi so te zelo eksotične. Skupaj z otrociobiščite muzeje ali športne centre, kjer bo vaš otrok preživel dan brez tehnologije.

5. Samozavest

Vera vase in svoje sposobnosti je veščina, s katero si posamezniki ustvarjajo uspešno in kvalitetno življenje, saj omogoča drznost in željo po tveganju. Podjetništvo pa je točno to - vera v ideje, izdelke in storitve posameznega podjetje. Spodbujajte otroke k lastnemu mišljenju in mu ponudite priložnost, kjer bo lahko sam sprejel svoje odločitve, četudi bodo napačne. Tako se bo naučil iz napak in krojil svojo samozavest v pravo smer.

6. Sočutnost

Sposobnost vživljanja in podpiranja drugih oseb je neprecenljiva vrlina vodij. Uspešni podjetniki razumejo pomen sočutja in vzpostavljanja pozitivnih odnosov. Zato spoštujte osebnost vašega otroka in njegovo mišljenje ter ga spodbujajte k izražanju čustev.

IZOBRAŽEVANJE

Funkcije za podjetnike

Z nasveti vam pomagamo, kako se spopasti z različnimi funkcijami, ki jih mora podjetnik prevzeti v svojem podjetju ali jih v najboljšem primeru razporediti med manjše število zaposlenih. Ena od podjetnikovih nalog pa je tudi kadrovanje.

Več informacij

7. Optimizem

Podjetniki pogosto veljajo za največje optimiste, saj kljub oviram konstantno sledijo svojim ciljem. Optimizem velja za eno izmed najbolj nalezljivih veščin. Bodite pozitivna oseba in otrokom pokažite dobro plat sveta. Vaši otroci bodo posnemali vaš način razmišljanja in posledično tudi vaš optimizem, ki bo koristil vsem okoli vas.

8. Vračanje družbi

Uspešni podjetniki se zavedajo, da je za učinkovito podjetniško idejo ključna tudi družbena odgovornost. Svojega otroka že od malih nog naučite, kaj pomeni biti družbeno odgovorna oseba in ga spodbujajte k opravilom, s katerimi lahko pomaga ustvariti boljši in lepši svet. Eden izmed načinov je, da z množičnim financiranjem pripomore k uresničitvi kampanj oziroma projektov.

Vas zanima, kaj je množično financiranje. V tem prispevku si preberite o osnovah množičnega financiranja. V prispevku Množično financiranje - tveganje in slabosti pa si preberite, katere so slabe strani množičnega financiranja in, kako vam lahko tovrstno financiranje škoduje.

Vir: BusinessInsider.com

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/01/18/podjetnistvo-od-malih-nog-ali-vzgajanje-podjetnikov/