O-STA

Redna skupščina delničarjev Založbe Mladinska knjiga

Delničarji Založbe Mladinska knjiga so na današnji redni skupščini potrdili letni obračun in sprejeli poročilo o poslovanju podjetja v letu 2000, ki ga je delničarjem predstavil glavni direktor družbe Milan Matos.

Založba Mladinska knjiga je lani ustvarila 4,9 milijarde tolarjev čistih prihodkov od prodaje, od tega je 87 odstotkov ustvarila s prodajo lastnih izdelkov. Lanski čisti dobiček je znašal 243 milijonov tolarjev in bo zaradi nedokončanega lastninjenja ostal nerazporejen. Višina dobička je vplivala na 14-odstotno rast knjigovodske vrednosti, ki je ob koncu leta znašala 18.237 tolarjev. Donosnost kapitala je bila 4,5-odstotna.

Pri Založbi Mladinska knjiga je lani izšlo 393 knjižnih naslovov in drugih enot v nakladi 1,4 milijona izvodov. Vse revije, ki jih izdaja, so izšle v skupni nakladi 1,2 milijona izvodov. Za investicije v osnovna sredstva je Založba lani namenila 414 milijonov tolarjev, ki jih je porabila predvsem za dokončanje prenove poslovne stavbe Modra hiša v Ljubljani ter za posodobitev informacijske tehnologije. Po besedah glavnega direktorja Milana Matosa za letos načrtujejo povečanje prodaje za 12 odstotkov, čisti dobiček pa naj bi znašal 306 milijonov tolarjev.

Skupščina je sprejela tudi nekatere spremembe in dopolnitve statuta družbe ter ponovno ugotovila veljavnost sklepov skupščin družbe od leta 1996 naprej. Na željo enega od dosedanjih članov upravnega odbora je skupščina tega člana zamenjala z novim.

Pooblaščenec delničarjev družbe DZS ter pooblaščenka družb S-Hram – PID Setev in PID Plod), Finkonta in Unitexa sta napovedala spodbijanje sprejetih sklepov skupščine.