O-STA

Gospodarske družbe in zadruge: kdaj boste predložili letna poročila?

Osebe z registriranim d. o. o., d. d. ali d. n. o. oziroma na kratko gospodarske družbe in zadruge, morajo do 31. marca 2016 Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predloži letna poročila. Letna poročila boste morali Ajpesu predati za javno objavo, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko.

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

A za avtorsko pogodbo, B za bilanco podjetja, C za cedularne obdavčitve, D za d. o. o.. Vas zanima preostala abeceda poslovanja? Na seminarju vam predstavimo še ostale črke tako imenovane poslovne abecede in vas seznanimo z vsemi podjetniškimi obveznostmi.

Več informacij

Letna poročila in roki za predložitev

Niste prepričani, kaj morate vključiti v letno poročilo?
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Kljub temu, da je rok za predložitev letnih poročil za državno statistiko do zadnjega dne v mesecu marcu, se roki za predložitev letnih poročil za javno objavo podatkov razlikujejo glede na vrsto gospodarske družbe in zadruge.

V spodnji tabeli si oglejte, kdaj morate posamezne gospodarske družbe in zadruge (d. o. o., d. d., d. n. o.) oddati letna poročila za javno objavo.

Gospodarske družbe in zadrugeRok predložitve
Nezavezane k reviziji, poslovno leto je enako koledarskemuDo 31. marca 2016
Nezavezane k reviziji, poslovno leto je različno od koledarskegaV treh mesecih po koncu poslovnega leta
Zavezane k reviziji oziroma konsolidacijiV osmih mesecih po koncu poslovnega leta
Uredi

Predložitev letnega poročila le prek spletnega portala

Letna poročila, ki jih morajo gospodarske družbe in zadruge predložiti Ajpesu, se štejejo kot priloga k davčnemu obračunu, kar pomeni, da letnega poročila ne bo potrebno dodatno pošiljati na Finančno upravo RS. Kljub temu pa boste morale osebe z registriranim d. o. o., d. d. ali d. n. o. slednje izrecno navesti v davčnem obračunu.

Podobno kot velja za samostojne podjetnike, boste morale tudi gospodarske družbe in zadruge letno poročilo predložiti izključno prekspletnega portala AJPES. Podatke boste morale vnesti v spletno aplikacijo ali jih uvoziti kot XML datoteko. Format XML datoteke lahko oblikujete iz Excel preglednice, ki je objavljena na spletnem portalu.

Kako lahko gospodarske družbe in zadruge predložite letno poročilo, si podrobneje preberite tukaj.

S KDP potrditev letnega poročila

Kot pravijo na Ajpesu lahko gospodarske družbe in zadruge predložitev letnega poročila potrdijo na dva načina, in sicer:

· s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) ali

· z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe na Obvestilu za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga pristojni izpostavi AJPES posredujete osebno ali po pošti s povratnico.

Letno poročilo lahko elektronsko podpiše tudi zakoniti zastopnik, a mora ta imeti veljavno kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) evidentirano v Evidenci digitalni potrdil. Poročilo lahko podpiše tudi pooblaščena oseba zakonitega zastopnika, ki ima veljavno KDP evidentirano v sistemu Pooblastil AJPES.

V primeru, da imate veljavno KDP, a niste zakoniti zastopnik in nimate pooblastila za oddajo letnega poročila na AJPES, boste morali za elektronski podpis letnega poročila pripraviti pooblastila v sistemu Pooblastil. Podrobnejša navodila so dostopna tukaj.

Računi odslej tudi v elektronski obliki

Letna poročila, ki jih bodo gospodarske družbe in zadruge (d. o. o., d. d., d. n. o.) predložile agenciji AJPES, bodo objavljene na spletnem portalu. Po opravljeni storitvi javne objave poročila boste na podlagi računa posredovanega s strani AJPES, morali plačati še nadomestilo določeno s Tarifo.

IZOBRAŽEVANJE

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Podjetniki se velikokrat znajdejo med zakoni, a jih pogosto ne znajo pravilno interpretirati. Na seminarju vam predstavimo slovensko zakonodajo, ki jo morate poznati vsi podjetniki, saj se boste tako pravilno odzvali na vse preizkušnje.

Več informacij

S 1. januarjem 2015 je AJPS pričel izdajati tudi elektronske račune. Vsem tistim, ki so ali še bodo poslali soglasje za prejemanje računov, bodo na Ajpesu poslali elektronske račune prek Uprave RS za javna plačila v spletno banko ali na elektronski naslov. Ostalim, ki ne bodo poslali soglasja za prejemanje računov, bodo račune prejeli v papirni obliki.

Ste samostojni podjetnik in vas zanima, kakšna pravila in roki predložitve letnega poročila veljajo za vas? O tem smo pisali v prispevku Samostojni podjetniki: ne pozabite na letno poročilo.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/01/20/gospodarske-druzbe-in-zadruge-kdaj-boste-predlozili-letna-porocila/