O-STA

Za aktivno zaposlovanje 180 milijonov evrov

Za aktivno zaposlovanje bo Vlada Republike Slovenije v letih 2016 in 2017 namenila 182.570.956 evrov, ki jih bo črpala iz proračuna Republike Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada. V programe, ki se bodo izvajali v okviru aktivne politike zaposlovanja (APZ), bo skupaj lahko vključenih 48.905 oseb.

IZOBRAŽEVANJE

Funkcije za podjetnike

Niste prepričani, katere funkcije obstajajo in katere morate vi opravljati v svojem podjetju? Na seminarju vam svetujemo in pomagamo, kako lahko na najbolj učinkoviti način razvrstiti funkcije zaposlenim. Pridružite se nam!

Več informacij

Za aktivno zaposlovanje 35 odstotkov več kot lani

Za letošnje leto bo vlada za aktivno zaposlovanje namenila 35 odstotkov več sredstev kot v minulem letu. Letos bodo ukrepi v okviru programa APZ usmerjeni predvsem za bolj ranljive skupine na trgu dela oziroma usmerjeni k tistim, ki kljub ugodnejšim gospodarskim razmeram potrebujejo dodatno pomoč pri vstopu na trg dela.

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Kot pravijo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost je ključni cilj "zmanjšati število dolgotrajno brezposelnih, zvišati zaposlenost mladih, starejših in nizko izobraženih". Dodajajo še, da želijo šibkejšim skupinam na trgu okrepiti možnosti usposabljanja ter zagotoviti zadostne kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.

V programe bo vključenih 48.905 oseb

Za aktivno zaposlovanje naj bi MDDSZ v program aktivne politike zaposlovanja (APZ) vključil 48.905 oseb, od teh vključitev bo 25.445 pomenilo neposredno zaposlitev, 19.038 oseb, ki bodo vključene v ukrepe APZ, pa bo zaposlenih še šest mesecev po preteku vseh pogodbenih obveznosti.

Štirje ukrepi za aktivno zaposlovanje

Aktivno zaposlovanje bo za leti 2016 in 2017 potekalo v štirih ključnih sklopih, ki se bodo izvajali v letošnjem in prihodnjem letu.

Prvi ukrep bo usmerjen na področje usposabljanja in izobraževanja, in sicer v:

· usposabljanje na delovnem mestu (za dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 let in za tiste, ki imajo nižjo izobrazbo). Posebna sredstva za ta program bodo namenjena tudi mladim brezposelnim,

· izvajanje programov Neformalnega izobraževanja in usposabljanja za poklice, po katerih povprašujejo delodajalci in so oblikovani v skladu z njihovimi aktualnimi potrebami,

· projektno učenje mlajših odraslih,

· programe spodbujanja neaktivnih k zaposlovanju,

· vključevanje brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe,

· program Delovni preizkus za brezposelne osebe nad 30 let,

· Potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Drugi ukrep bo usmerjen na področje spodbujanja zaposlovanja, in sicer v:

· spodbujanje zaposlovanja (subvencionirane zaposlitve za dolgotrajno brezposelne, starejše in nizko izobražene),

· spodbude za trajno zaposlovanje mladih (subvencije za zaposlitev mladih za nedoločen čas),

· spodbujanje pripravništev, katerega namen bo zaposlovanje iskalcev prve zaposlitve za opravljanje pripravništva na področju socialnega varstva,

· izvajanje programa Prvi izziv 2015 - za mlade do 29 let, ki se bo financiralo z evropskimi sredstvi,

· spodbude za zaposlovanje v obliki povračila prispevkov delodajalcem, in sicer v območjih z visoko brezposelnostjo (Pomurje, območje Pokolpja, Maribora s širšo okolico in območje Radeče, Trbovlje, Hrastnik).

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

A za avtorsko pogodbo, Z za zaposlovanje - vmesni del poslovne abecede vam predstavimo na seminarju. Pridružite se nam in izvedeli boste vse, kar morate vedeti, ko prvič odprete podjetje.

Več informacij

Tretji ukrep bo usmerjen na področje kreiranja delovnih mest, kjer se bodo izvajali tudi nekateri programi, ki bodo spodbujali ranljive skupine k ustvarjanju novih delovnih mest s pomočjo inovacij.

Četrti ukrep bo usmerjen na področje spodbujanja samozaposlovanja.

Namen teh projektov, ki se bodo izvajali za aktivno zaposlovanje, bo spodbujati podjetniško aktivnost med mladimi brezposelnimi osebami, izkoristiti njihove zmožnosti, spodbujati inovativnost in ustvarjalnost ter podpreti nove ideje. Z ukrepom želijo na MDDSZ omogočiti premagovanje začetnih finančnih ovir ter na ta način odpraviti eno izmed ovir za udeležbo žensk v podjetniških sferah.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/01/23/za-aktivno-zaposlovanje-180-milijonov-evrov/