O-STA

Javna razprava o predlogu Zakona o športu

Eni se športu posvečamo več, drugi manj, vsi pa se najbrž strinjamo, da je udejstvovanje na področju pomembno. Prav tako je pomembno, da je urejen tudi zakon in na sploh celostna obravnava vseh vsebinskih segmentov športa - od šolskega športa, rekreacije, do vrhunskega in tekmovalnega športa - financiranja, organizacije in nadzora.

Zakon o športu, ki predstavlja temeljni dokument za nadaljnji razvoj športa v Sloveniji, je bil sprejet skoraj 20 let nazaj, leta 1998. Zato se z Nacionalnim programom športa (NPŠ za obdobje 2014 - 2023), hitrim razvojem športa in spremenjenim družbenim razmeram, ne sklada. Da bi pridobili različna mnenja, spodbujajo v Sokolski zvezi Slovenije javno razpravo. Menijo namreč, da mora zakon resno in preudarno obravnavati ter dopolniti najširša civilno-športna sfera, ki zajema lokalne športne organizacije, športna društva, lokalne skupnosti in različne nacionalne panožne športne zveze. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) sprejema pripombe še do ponedeljka, 8. februarja, Sokolska zveza Slovenije pa vabi k aktivnem sodelovanju. V ta namen vabijo na javne razprave, na katerih želijo pridobiti konkretne pripombe in predloge, ki bodo zagotovili, da bo nov Zakon o športu resnično zajemal interese najširše civilno-športne sfere.

Predlog javne obravnave Zakona o športu je dostopen do 8. februarja 2016 na portalu MIZŠ. Javna razprava v Brežicah se je že odvila, sledita še dve:

- v Mariboru: ponedeljek, 1. februarja 2016, ob 17. uri, v Dvorani Tabor (Koresova ulica 7, Maribor).

- v Ljubljani: v torek, 2. februarja 2016, ob 15. uri, v sejni sobi Gimnastičnega centra Ljubljane (Koprska ulica 29, Ljubljana).

Prijave na: szs@sokolska-zveza.si