O-STA

Intel Security : McAfee Labs 2016 Threats Predictions

29.1.2016
Intel Security, vodilni dobavitelj varnosti z najobsežnejšo ponudbo vseh vrst rešitev za zaščito vseh vrst in velikosti strank, ki ga v Sloveniji uradno zastopa podjetje REAL security d.o.o.,

predstavljata v zadnjih tednih leta 2015 v McAfee Labs izdelan dokument z napovedmi o varnostnih trendih v letu 2016. Tokratno dokaj obsežno poročilo je sestavljeno iz dveh delov. V prvi polovici so poskušali strokovnjaki napovedati splošne trende in prihodnost IT varnosti za naslednjih pet let. V drugi polovici dokumenta so specifične napovedi za prihajajoče leto. Celoten PDF dokument obsega 39 strani.

Poročilo lahko brez kakršnegakoli plačila ali izdajanja osebnih podatkov prenesete s spodaj zapisanega URL naslova. McAfee Labs je vodilna svetovna avtoriteta s področja raziskovanja groženj, zbiranja in deljenja varnostnih informacij, in načrtovanja novih strategij kibernetske varnosti.

Avtor / prevod: Robert Lubej

Povezava do poročila:

http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-threats-predictions-2016.pdf

### ### ###

O podjetju Intel Security

Intel Security, del korporacije Intel, je eden od vodilnih in predvsem največjih ponudnikov varnostnih rešitev na svetu, kar dokazuje z velikim tržnim deležem in širokim naborom izdelkov. Preverjeni proaktivni varnostni produkti in storitve vseh vrst - zaščita končnih točk, varnost elektronske pošte in spletnega prometa, požarne pregrade in preprečevanje vdorov, SIEM ter druge varnostne rešitve in storitve v oblaku so namenjene zaščiti sistemov, omrežij in posameznih računalnikov ter prenosnih naprav. Z v hiši razvitimi inovativnimi rešitvami za domače uporabnike, podjetja, javne organizacije in ponudnike storitev se zagotavlja informacijska varnost, skladnost, preprečuje prekinitve v poslovanju, ohranja integriteto poslovnih podatkov, odkriva ranljivosti, nadzira in izpopolnjuje varnost sistemov.

Kupci rešitev Intel Security so največje vladne organizacije in mednarodne korporacije, a tudi milijoni domačih uporabnikov in družinskih podjetij. Za podjetjem je dolgoletna tradicija, velik del Intel Security je namreč nastal iz nekdanjega podjetja McAfee, ustanovljenega že leta 1987 kot prva komercialna proti-virusna rešitev, katerega je Intel prevzel leta 2011 in potem postopoma ukinil ime blagovne znamke.

Več o podjetju najdete na spletnih straneh: http://www.intelsecurity.com/

Dodatne informacije:

Matic Knuplež, inženir IT varnosti
matic.knuplez@real-sec.com

REAL security d.o.o.
Meljska cesta 1
2000 Maribor
tel.: 02 234 74 74
http://www.real-sec.com
info@real-sec.com