O-STA

Informativna dneva na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko: vpogled v študij in delo inženirja

Mladi prihajajo pred pomembno odločitev o izbiri študija. Informacije bodo pridobivali tudi na informativnih dnevih, ki bosta v

- petek, 12. februarja 2016, ob 10. uri in 15. uri
- soboto, 13. februarja 2016, ob 10. uri.

Da bi mlade opremili s čimveč informacijami in jim predstavili študij in kasneje delo inženirja, pripravljajo prav poseben program tudi na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Predstavitve vseh študijskih programov, projektov uspešnih diplomantov elektrotehnike, tehnoloških podjetij in študentskih aktivnosti bodo potekale v avli Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, na Tržaški cesti 25. Tam se bo odvila tudi predstavitev interaktivnih eksperimentov in projektov s področij elektrotehnike in multimedije. Slednji sta del vsakdana in brez njiju ni prihodnosti. Svoj odtis puščata v vseh vejah moderne znanosti, kjer ju potrebujejo pri svojem tehnološkem napredku. Zato se z odločitvijo za študij elektrotehnike ali multimedije mladi podajajo na pot polno raziskovanja, analitičnega reševanja problemov na področjih, ki jih veselijo, in na katerih želijo pustiti svoj osebni odtis.

Poleg tega, da bodo dobili različne informacije o študiju ELEKTROTEHNIKE (UN), APLIKATIVNE ELEKTROTEHNIKE (VS) in MULTIMEDIJE (UN), si bodo med drugim obiskovalci lahko ogledali tudi fotografsko razstavo "Ovire so preteklost, gledamo naprej!", s katero bodo na fakulteti bodočim študentom in širši javnosti pokazali, da različne oblike oviranosti posameznika niso ovira pri nabiranju znanja ali pridobitvi zaposlitve. Preko fotografij bosta spregovorila razvojni inženir na UL FE Anže Pratnemer, dipl. inž. rač. in inf. in študent elektrotehnike Robi Bojanec, ki bo oktobra tekmoval na prvem profesionalnem mednarodnem tekmovanju športnikov invalidov Cybathlon. Oba se z gibalno oviranostjo spopadata zaradi prometnih nesreč, ki sta ju doleteli v preteklosti. Ker UL FE omogoča gibalno, slušno ali vidno oviranim gibanje po fakulteti, jima študij oziroma zaposlitev ne predstavljata težave, temveč nemoteno opravljanje vsakodnevnega dela. S fotografijami bosta predstavila obiskovalcem svoj pogled na življenje po poškodbi in njuno uspešno udejstvovanje na fakulteti.