O-STA

Predavanja o energetski učinkovitosti mest na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Projekt 7 OP PLEEC (Planning for Energy Efficient European Cities) je nastal z željo po razvoju splošnega modela za energetsko učinkovitost in trajnostno načrtovanje mest. Tako želijo pripomoči k rešitvam za zmanjševanje porabe energije in prikazati, da je celostno načrtovanje bolj učinkovito kot ločeni ukrepi. Namen projekta je bil tudi razvoj akcijskih načrtov, ki bi jih predstavili odločevalcem v mestih. Do leta 2020 želijo tako energetsko učinkovitost izboljšati za kar 20 %. Če želite izvedeti več o samem projektu, ste v četrtek, 4. februarja 2016, ob 15.00 uri, vabljeni na predavanja v Svečano dvorano Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Zanimiva predavanja strokovnjakov

Del tega projekta je bila v obdobju 2014-2016 namreč tudi Katedra za prostorsko planiranje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ob zaključku bodo tako Ljubljano, ki je bila v letu 2016 razglašena za Zeleno evropsko prestolnico, obiskali sodelujoči strokovnjaki iz Švedske in Dunaja. To so prof. Eric Dahlquist (Švedska), dr. Gudrun Haindlmaier in Florian Strohmayer (TUW, Avstrija). Prof. Eric Dahlquist bo govoril o razvoju energetsko učinkovitih mest s posebnim poudarkom na tehničnih in vedenjskih vidikih v kontekstu PLEEC-a. Dr. Gudrun Haindlmaier bo zbranim predstavil pot k akcijskim načrtom energetske učinkovitosti, ki temelji na praksah evropskih mest. Nazadnje pa bo Florian Strohmayer še razkril, kako se učiti od najboljših razpoložljivih praks - pametnih mest, ki se ustrezno odzivajo na urban razvoj in so zgrajena na pametni kombinaciji denarne podpore ter aktivnosti neodvisnih in ozaveščenih državljanov. Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku, zaključila pa jih bo ga. Alenka Loose, energetska upravljavka MOL, ki bo govorila o implementaciji energetskega akcijskega načrta za mesto Ljubljana.

Več o projektu PLEEC: http://www.pleecproject.eu/