O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Velenje za leto 2015

Velenje, 4. februar 2016 - Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so se na 11. seji sveta med drugim seznanili tudi s Poročilom o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Velenje za leto 2015, katerega je predstavil Sašo Mozgan iz Zavoda KSSENA.

Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta (LEK) Mestne občine Velenje za leto 2015 zajema aktivnosti, ki so jih izvedli na področjih učinkovite rabe energije, izboljšanja energetske učinkovitosti javne razsvetljave in oskrbe z energijo.

V letu 2015 so na območju mestne občine Velenje energetsko celovito oziroma delno sanirali devet javnih stavb. Energetske sanacije so bile izvedene na objektih Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Podružnične osnovne šole Pesje, Osnovne šole Livada, Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda, krajevnih skupnosti Staro Velenje in Škale ter na Domu krajanov Pesje. S pomočjo evropskih sredstev so energetsko sanirali tudi Vilo Rožle, Regijsko galerijo Velenje in Podjetniški center Standard. Na področju izboljšanja učinkovitosti javne razsvetljave so izvedli štiri projekte. Na območju krajevne skupnosti Konovo, pri občinski upravni stavbi in pri Osnovni šoli Gorica so stara potratna svetila in reflektorje zamenjali za energetsko učinkovitejša. Na področju energetske sanacije daljinskega sistema ogrevanja pa so prenavljali toplovode in vročevode.

V lanskem letu so izvedli tudi nekaj projektov na področju uporabe obnovljivih virov. V Paki pri Velenju so postavili samozadostne ulične svetilke ESUS. S pomočjo evropskih sredstev pa so izgradili energetsko igrišče Rudarska vas v Sončnem parku (Projekt "CUL-Energy 4 Kids") in kupili električno delovno vozilo za potrebe Centra ponovne uporabe (Projekt IMBY "In MY Back Yard").

Zavod KSSENA je v sodelovanju z Mestno občino Velenje in Komunalnim podjetjem Velenje v letu 2015 pripravil tudi več strokovnih člankov, samostojnih gradiv in delavnic na temo učinkovite rabe energije oziroma obnovljive rabe energije.