O-STA

NLB uspešno začela leto 2016 z organizacijo izdaje komercialnih zapisov Gorenja

4. februar 2016

NLB je včeraj, 3. februarja, po prejemu vseh vplačil vlagateljev in izdaji komercialnih zapisov v KDD uspešno zaključila postopek nove izdaje komercialnih zapisov družbe Gorenje, d.d. v skupni nominalni vrednosti 28,9 milijona evrov. Komercialni zapisi bodo uvrščeni v trgovanje na Ljubljanski borzi.


Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev virov kratkoročnega financiranja, predvsem z namenom sezonskega financiranja poslovanja Skupine Gorenje, skladno z medletno dinamiko gibanja denarnega toka ter optimizacijo stroškov financiranja. Komercialni zapisi Gorenja, z datumom začetka obrestovanja 3. februarja 2016 in datumom zapadlosti 22. decembra 2016, imajo najnižjo obrestno mero do sedaj v višini 2,00 odstotka letno, zato letošnja izdaja predstavlja pomemben prispevek pri zniževanju stroškov financiranja Skupine Gorenje.

Po današnji izdaji bo komercialne zapise mogoče kupiti še v drugem krogu vpisa, od 10. februarja 2016 do 1. decembra 2016, do končne skupne višine izdaje v nominalni vrednosti 35 milijonov evrov. Komercialni zapisi bodo uvrščeni v trgovanje na Ljubljanski borzi.

NLB uspešno nadaljuje niz podjetniških izdaj vrednostnih papirjev iz leta 2015 kljub negotovim tržnim razmeram na finančnih trgih v mesecu januarju

"Po veliki negotovosti na finančnih trgih v zadnjem mesecu smo uspeli uspešno zaključiti izdajo komercialnih zapisov", je povedal direktor investicijskega bančništva NLB Andrej Meža. "V času, ko so na evropskih trgih rastle zahtevane donosnosti obveznic bolj tveganih izdajateljev, kar je vlagateljem odpiralo nove bolj donosne investicijske priložnosti v tujini, je veliko zanimanje za komercialne zapise potrdilo zaupanje vlagateljev v Skupino Gorenje."

NLB je po šestih izdajah dolžniških vrednostnih papirjev slovenskih podjetij, ki jih je uspešno organizirala v letu 2015 v skupni nominalni vrednosti 223,5 milijona evrov, enako uspešno začela leto 2016 z organizacijo nove izdaje komercialnih zapisov.

NLB zagotavlja Skupini Gorenje kombinacijo kreditnega in alternativnega financiranja

NLB Skupina podpira Gorenje pri zagotavljanju dolgoročnega in cenovno vzdržnega financiranja. Z organizacijo treh bančnih sindikatov v letih 2013-2015, z organizacijo izdaje obveznic v letu 2014 ter z letošnjo izdajo komercialnih zapisov je bila NLB ena od vodilnih finančnih institucij Skupine Gorenje.

NLB Korporativno komuniciranje

Vsa sporočila za javnost