O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Oživitev mestnega središča

Velenje, 10. februar 2016 - Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je konec minulega leta imenoval člane Odbora za mestni marketing, ki bodo s celovitim upravljanjem iskali nove priložnosti za ohranjanje in razvoj mestnega središča. Z inovativnimi projekti, s skupnim nastopom in trženjem želimo povezati ponudbo mesta.

Člani Odbora za mestni marketing so sodelavci iz različnih uradov občinske uprave in tudi zunanji strokovnjaki, ki v odboru sodelujejo prostovoljno. Poleg celovitega trženjskega nastopa bo odbor skrbel za dinamično upravljanje in trženje prostorov, komunikacijo med podjetniki v ožjem mestnem središču, občino in drugimi deležniki, spodbujal bo razvoj drobnega gospodarstva in obrti, povezoval gostince, trgovce in druge ponudnike storitev, celovito promoviral mestno središče in organiziral skupne promocijske dogodke. Glavni cilj je zagotoviti boljše upravljanje s komercialnimi prostori v mestnem središču in omogočiti razvoj novih programov, storitev, ki so zanimivi, zaželeni s strani občank in občanov. Mestno središče želimo obuditi in vzpostaviti prijeten prostor za druženje, sprehajanje, nakupovanje, bivanje. Pripravili bomo različne projekte, ki bodo v mestno središče privabili tudi obiskovalce od drugod.

Odbor za mestni marketing vabi občanke in občane, da izpolnijo anketo, ki je objavljena na spletni strani Turistično-informacijskega centra Velenje (na povezavi https://www.1ka.si/a/83484).

Z anketo želimo pridobiti mnenja občanov o njihovi viziji mestnega središča. Kakšne vsebine si želijo v mestnem središču, katere so pomanjkljivosti, kaj bi jih privabilo? Anketa bo na voljo za izpolnjevanje do konca februarja, na podlagi zbranih podatkov pa bomo oblikovali nadaljnje projekte in ukrepe. Vsi zainteresirani lahko svoje pobude, mnenja in predloge posredujejo tudi na elektronski naslov info@velenje.si (s pripisom: Mestni marketing).

Uvedba organiziranega mestnega marketinga je eden izmed ključnih ukrepov v procesu revitalizacije mestnih središč in učinkovitega izvajanja upravljanja s programi, storitvami in lokacijami v mestnem središču. Mestna občina Velenje je v okviru projekta City Impulses tudi članica združenja TCM (Town Centre Management).