O-STA

26. redna Skupščina NLB

10. februar 2016

Danes, 10. februarja je potekala 26. redna Skupščina NLB d. d., na kateri je pravice Republike Slovenije kot edinega delničarja banke zastopal Slovenski državni holding, d. d. (SDH). Skupščina je sprejela nekaj sprememb statuta NLB, med katerimi je bistvena povečanje števila članov nadzornega sveta s sedem na devet članov.


Skupščina je tudi odpoklicala dosedanja člana nadzornega sveta NLB Gorazda Podbevška in Miho Košaka, na prosta mesta pa imenovala naslednje nove člane nadzornega sveta: Janka Gedriha, Antona Macuha in Antona Ribnikarja. Štiriletni mandat jim prične teči z današnjim dnem. V nadzornem svetu banke ostajajo dr. Sergeja Slapničar, Tit A. Erker, Uroš Ivanc in Andreas Klingen.

Glede na zgoraj omenjeno spremembo statuta (povečanje števila članov NS NLB na devet članov) je skupščina NLB imenovala še dva dodatna člana, in sicer Primoža Karpeta in dr. Laszla Urbana.

Mandat jima začne teči z dnem vpisa spremembe Statuta NLB d.d. v register in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od izvolitve.

NLB Korporativno komuniciranje

Vsa sporočila za javnost