O-STA

Ljubljanska Fakulteta za elektrotehniko bo predstavila projekt NEXES

Ena najpomembnejših telefonskih številk, ki jo človek potrebuje, je 112. Številka klica v sili, ki rešuje življenja. V četrtek, 11. februarja 2016, na mednarodni dan te enotne evropske številke, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje vabi na novinarsko konferenco. Začela se bo ob 11. uri, v Regijskem centru za obveščanje Maribor. Na konferenci bodo sodelovali Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Boštjan Tavčar, vodja Centra za obveščanje Republike Slovenije (CORS), URSZR, Ivanka Grilanc, vodja Izpostave URSZR Maribor in Tatjana Janša, v. d. vodje Regijskega centra za obveščanje Maribor. Govorili bodo o intervencijah ob naravnih nesrečah preteklega leta, o statistiki in analizi klicev v sili in o tehnoloških novostih, s katerimi je nadgrajena oprema v centrih za sprejemanje klicev v sili (izpostavljen bo sistem za določanje lokacije kličočega AML).

NEXES - NEXt generation Emergency Services

Na novinarski konferenci pa bo pomembno zanimivost predstavil tudi mag. Janez Sterle, univ. dipl. inž. el. iz LTFE - Laboratorija za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Predstavil bo pomemben evropski razvojni projekt NEXES (www.nexes.eu), katerega cilj je razviti in testirati novo generacijo storitev 112. Te bodo poleg klasičnega govornega klica omogočale tudi drugačne oblike komuniciranja - z mobilno aplikacijo za pametne telefone, ki bo s satelitskim sistemom za pozicioniranje GNSS natančno določala lokacijo kličočega in v centre 112 posredovala informacije o nesreči v obliki strukturiranega poročila, besedil, fotografij, video posnetkov in video klica s kraja dogodka. Pri NEXES pa se ukvarjajo tudi s pomembnim razvojem specializiranih storitev 112 za gluhe in naglušne ljudi.

Projekt NEXES je prejel financiranje iz raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020 s strani Evropske Unije z oznako No 653337.