O-STA

Ne le znanje, tudi prilagojen dostop za gibalno ovirane

Ljubljana, 12. februar 2016 - Na fakultetah so se začeli informativni dnevi, na katerih bodoči študenti raziskujejo svoje možnosti za prihodnost. Na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko pa so ob informativnem dnevu otvorili tudi fotografsko razstavo "Ovire so preteklost, gledamo naprej!", s katero so bodočim študentom in širši javnosti pokazali, da različne oblike oviranosti posameznika niso ovira pri nabiranju znanja ali pridobitvi zaposlitve.

Ko se dijaki z različnimi oblikami oviranosti (gibalne, slušne, vidne ...) odločajo za študij, je zelo pomembna informacija, kje bodo najlažje, s čim manjšimi težavami zaradi dostopnosti, prišli do želenih znanj. V Sloveniji je še vedno veliko prostorov, do katerih zaradi neurejenih površin gibalno ovirani žal nimajo dostopa. To pa ne velja za Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE), saj ima ta svoje prostore ustrezno prilagojene, kar je ob pregledu že l. 2011 potrdilo britansko podjetje DisabledGo, ki ocenjuje, kako so mesta v Evropi in javne zgradbe prilagojene osebam z različnimi oviranostmi.

Preko fotografij bosta spregovorila razvojni inženir na UL FE Anže Pratnemer, dipl. inž. rač. in inf. in študent elektrotehnike Robi Bojanec, ki bo oktobra tekmoval na prvem profesionalnem mednarodnem tekmovanju športnikov invalidov Cybathlon. Oba se z gibalno oviranostjo spopadata zaradi prometnih nesreč, ki sta ju doleteli v preteklosti. Ker UL FE omogoča gibalno, slušno ali vidno oviranim gibanje po fakulteti, jima študij oziroma zaposlitev ne predstavljata težave, temveč nemoteno opravljanje vsakodnevnega dela. S fotografijami predstavljata obiskovalcem svoj pogled na življenje po poškodbi in njuno uspešno udejstvovanje na fakulteti.

"Pomagati želim našim naslednikom in jim pokazati, da se vse da, samo če se hoče. In, da prav tako lahko narediš nekaj iz sebe, če tudi si malo "drugačen"," pravi Robi Bojanec, ki bo z veseljem delil svoje izkušnje z bodočimi študenti. Je tudi del ekipe Team Avalanche, skupine študentov in mentorjev Univerze v Ljubljani. "S perspektivnim ciljem izdelave robotskega invalidskega vozička, ki ga izdelujejo v Laboratoriju za robotiko UL FE, želijo gibalno oviranim osebam omogočiti premagovanje ovir v urbanem okolju in se oktobra predstaviti na mednarodnem tekmovanju Cybathlon, ki spodbuja razvoj novih tehnologij." razlaga prof. dr. Matjaž Mihelj, ki izpostavlja, da projekt Cybathlon po eni strani razvija uporabni pripomoček za gibalno ovirane, po drugi pa v sam proces razvoja vključuje študente.

Prof. dr. Igor Škrjanc iz Laboratorija za avtonomne mobilne sisteme UL FE je ob otvoritvi fotografske razstave predstavil rehabilitacijski voziček. Prof. dr. Andrej Košir, predstavnik Laboratorija za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco UL FE, pa je ob priložnosti izpostavil tudi tehnologijo socialno inteligentnih storitev in aplikacij za posebne potrebe. Prof. dr. Andrej Košir je tudi član Komisije za pravice študentov s posebnimi potrebami na Univerzi v Ljubljani.

Poleg lažje mobilnosti gibalno oviranim študentom in obiskovalcem, pa UL FE izpostavlja, da imajo inženirji z gibalnimi ovirami enake možnosti tudi za zaposlitev. Temu bo pritrdil Anže Pratnemer, zaposleni na fakulteti: "Zaposlitev na UL FE mi je prinesla ne le finančno neodvisnost, ampak tudi ponovni občutek, da sem kljub svoji drugačnosti lahko del enkratne ekipe, ki me je sprejela medse z najvišjo mero empatičnosti in želje po pomoči." Anže Pratnemer je aktivno vpet tudi v projekte Laboratorija za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko (LTFE), kot je npr. projekt E-Cho, pri katerem sodeluje in je lahko v pomoč tudi študentom z različnimi oviranostmi. To je spletna učilnica, ki je še posebej v pomoč študentom z gibalnimi ovirami, ker lahko gledajo videopredavanja od doma, slabovidni si lahko pomagajo s povečevalnimi stekli, gluhi imajo lahko podnapise, za dislektike pa je posebna vrsta pisave. Anžeta vodi vizija sooblikovanja razvoja IKT industrijskih in raziskovalnih projektov, s katerimi želijo izboljšati kakovost življenja.

Avtorici fotografij razvojnega inženirja na UL FE Anžeta Pratnemerja sta Anja Čekada in Anja Moškon, fotografije študenta elektrotehnike Robija Bojanca pa sta posnela Blaž Vizjak in Milan Simčič. Z razstavo želijo na UL FE pokazati, da niso samo sodobna in napredna, temveč tudi socialna fakulteta, ki omogoča lažjo mobilnost gibalno, slušno in vidno oviranim ljudem. "Predavalnice in laboratoriji so v vseh štirih nadstropjih opremljeni z dvigali in klančinami, tipke v dvigalih so v višini, ki omogoča upravljanje dvigala iz invalidskega vozička, v dvigalih pa so tudi oznake z Braillovo pisavo in glasovna informacija namenjena slabovidnim. Vsa stopnišča imajo ustrezna držala, ki omogočajo varen oprijem, eno stranišče pa je v celoti prirejeno osebam, ki se spopadajo z gibalno oviranostjo. Vsem gibalno oviranim je dostopna tudi samopostrežna restavracija fakultete. Zunanji vhod ima ustrezno klančino, ki omogoča dostop s parkirišča. Na parkirišču imamo tudi dve, ustrezno označeni parkirni mesti." je pojasnila mag. Maja Slovenc, tajnik fakultete. Fakulteta je vključena tudi na seznam portala Pridem.si, ki je namenjen gibalno oviranim osebam in Fakulteto za elektrotehniko najdete na: http://www.pridem.si/fakulteta-za-elektrotehniko-ul-fe-univerza-v.