O-STA

Oprostitev plačila prispevkov za s. p. izključno ob prvem vpisu v poslovni register

V primeru, da je zavezanec najprej odprl, zaprl in nato ponovno odprl s. p., ne glede na to, da od prvega vpisa še nista pretekli dve leti, ob drugem vpisu zanj delna oprostitev plačila prispevkov za s. p. zanj ni več mogoča.

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Razmišljate o samozaposlitvi? Še vedno lahko ob prvem vpisu izkoristiti delno oprostitev plačila prispevkov za socialna zavarovanja v prvem in drugem letu poslovanja.

Več informacij

Delna pprostitev plačila prispevkov do dve leti po prvem vpisu

Do oprostitve plačila prispevkov za s. p. je upravičen zavezanec, ki prvič odpre s. p. in je na podlagi samozaposlitve vključen v socialna zavarovanja. Pri tem je do navedene delne oprostitve upravičen dve leti od prvega vpis.

Oprostitve plačila prispevkov za s. p. so oproščene zgolj tiste osebe, ki so vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi opravljanja samostojne dejavnosti, in sicer v prvih dveh letih poslovanja po prvem vpisu v register. O tem smo že pisali v prispevku Kdaj uveljavljanje delne oprostitve plačila prispevkov.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnjujejo, da v primeru, da je oseba iz registra izbrisala in zaprla dejavnost, potem ob ponovnem odprtju dejavnosti ne gre več za prvi vpis v register .Kot pojasnjujejo na ministrstvu je taka oseba opravičena do oprostitve plačila prispevkov za s. p. le za čas, ko je prvič odprla samostojno dejavnost pa do prvega izbrisa iz registra.

Na Finančni upravi RS se strinjajo in dodajajo: "Ob ponovnem odprtju s. p. (četudi v obdobju enega ali dveh let) mu ta oprostitev plačila prispevkov za s. p. ne pripada več, saj ne gre ve za prvi ampak drugi vpis s. p."

Ste odprli in zaprli s. p.? Oprostitev prispevkov vam ne pripada več!

Klikni in deli

Delna oprostitev plačila prispevkov za s. p. v primeru spremembe popoldanskega v polni s. p.

V primeru, da ima oseba odprt t. i. popoldanski s. p. in je vključena v obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu, ni upravičena do uveljavljanja oprostitve plačila prispevkov za s. p.

Kot pravijo na ministrstvu, pa se mora taka oseba v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi samozaposlitve vključiti v obvezno zavarovanje in plačevati polne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S. p. lahko seveda tudi zapre.

Na ministrstvu pa opozarjajo tudi, da lahko ta oseba uveljavlja olajšavo plačila prispevkov za preostali čas, če od prvega vpisa v register samostojnih podjetnikov še ni poteklo dve leti. To pomeni, da lahko ta oseba uveljavlja olajšavo le za čas, ki ji je ostal od prenehanja pogodbe o zaposlitvi in vključitve v obvezno zavarovanje na podlagi 15. člena zakona do poteka dveh let od prvega vpisa samostojne dejavnosti.

Praktičen primer:

Luka je 1. januarja 2015 prvič odprl t. i. popoldanski s. p. za izdelavo lesenih spominkov. V obvezna socialna zavarovanja je bil vključen na podlagi pogodbe o zaposlitvi. 1. januarja 2016 se je Luka odločil, da bo popoldanski s. p. spremenil v polni s. p., saj mu je 31. decembra potekla pogodba o zaposlitvi. Luka se je v skladu s 15. členom zakona vključil v obvezna socialna zavarovanja za polni zavarovalni čas na podlagi samozaposlitve, kar pomeni, da bo do nadaljnjega moral plačevati polne prispevke za vsa socialna zavarovanja.

A, ker je od ustanovitve popoldanskega s. p. že minilo 12 mesecev, lahko Luka uveljavlja delno oprostitev plačila prispevkov le za preostalih 12 mesecev do izteka dveh let od prvega vpisa samostojne dejavnosti v poslovni register.

Oprostitev plačila prispevkov za s. p. se ne veže na predhoden status

Na ministrstvu še pojasnjujejo, da se v skladu s 15. členom ZPIZ-2 oprostitev plačila prispevkov za s. p. ne veže na katerikoli drugi status pred odprtjem samostojne dejavnosti. Pomembno je le, opozarjajo na ministrstvu, da oseba prvič odpre samostojno dejavnost ter da je na tej podlagi vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

To pomeni, da v primeru, da je bil zavezanec pred odprtjem samostojne dejavnosti zaposlen v zavodu, društvu ali gospodarski družbi (ne glede na lastništvo) in po odprtju s. p. tega dela ne opravlja več, predhodne zaposlitve ne vplivajo na delno oprostitev prispevkov za s. p.

IZOBRAŽEVANJE

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec

Pri odpiranju s. p. se lahko odločite, da boste davčno osnovo ugotavljali na podlagi normiranih stroškov. Kaj natanko to pomeni, boste izvedeli na seminarju. Pridružite se nam!

Več informacij

Oprostitev plačila prispevkov za s. p. za koga?

V skladu s 145. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) velja, da so samozaposleni v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali drug ustrezen register oziroma evidenco, oproščeni plačila prispevka zavarovanca in delodajalca v višini 50 odstotkov zneska prispevka. V naslednjih 12 mesecih pa so samozaposleni oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 odstotkov zneska prispevka, obračunanega od osnove.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/02/12/oprostitev-placila-prispevkov-za-s-p-izkljucno-ob-prvem-vpisu-v-poslovni-register/