O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Vrednost točke NUSZ v Velenju ostaja nespremenjena

Velenje, 15. februar 2016 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) skladno z veljavno zakonodajo predstavlja obveznost plačevanja neposrednih uporabnikov zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč v prehodnem obdobju do predvidene uvedbe Zakona o davku na nepremičnine.

Svet Mestne občine Velenje je zadnjo spremembo vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) sprejel s Sklepom o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 17/12) za leti 2013 in 2014.

Glede na trenutno socialno in gospodarsko situacijo ostaja vrednost točke za leto 2016 nespremenjena in je enaka kot je bila za leti 2014 in 2015, saj Mestna občina Velenje zavezancem v teh časih ne želi nalagati povečanih stroškov za plačilo NUSZ.

Odločbe o odmeri NUSZ bo Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Velenje, za pravne osebe izdala predvidoma v mesecu marcu, za fizična osebe pa predvidoma v mesecu aprilu 2016.

V okviru izvajanja projekta Mestne blagajne pa bodo lahko zavezanci za odmero NUSZ položnice brez provizije po novem plačali v prostorih Delavske hranilnice, Podružnica Velenje, ki ima sedež na Šaleški cesti 20.