O-STA

Povprečna mesečna plača lani višja po vsej Sloveniji

Povprečna mesečna plača za december 2015 je znašala 1.594,93 evra bruto, neto pa 1.035,58 evra. Po podatkih Statističnega urada RS je bila v primerjavi z novembrom lani nižja, saj je bil novembra izplačan glavni del izrednih izplačil, kot sta 13. plača in božičnica.

IZOBRAŽEVANJE

Do enostavnega poslovnega načrta že v 4 urah

Imate dobro podjetniško idejo, a ne veste, kako začeti? Pridružite se nam na delavnici, kjer vam bomo v pičlih štirih urah pomagali sestaviti poslovni načrt.

Več informacij

Povprečna mesečna plača za leto 2015 višja od 2014

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Kljub temu je bila povprečna mesečna plača minulega leta, v primerjavi s plačo v 2014, nominalno in realno višja. Kot prikazujejo podatki na SURS, je povprečna mesečna bruto plača v minulem letu znašala 1.555,89 evra, neto pa 1.013,23 evra. Od povprečne mesečne plače v letu 2014 je bila tako v bruto kot neto znesku nominalno in realno višja.

Povprečna mesečna neto plača v javnem sektorju za leto 2015 je znašala 1.161,88 evra, v zasebnem pa 935,78 evra. V primerjavi s povprečno mesečno neto plačo za december 2015 je bila v primerjavi s plačo za november 2015 v javnem sektorju nižja za 0,2 odstotka, v zasebnem sektorju pa za 6,8 odstotka. Če jo primerjamo s plačo v letu 2014, pa je bila v obeh višja - v javnem sektorju za 0,8 odstotka, v zasebnem pa za 0,3 odstotka.

Povprečna mesečna plača najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo

Kot pojasnjujejo na Sursu, je bila povprečna mesečna neto plača za december 2015 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in parom, kjer je znašala 1.449,39 evra. Ta dejavnost je glede višine povprečne mesečne neto plače prednjačila skozi vse leto. Zaposleni so v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro v povprečju vsak mesec prejeli 1.438,10 evra.

Tej dejavnosti sta sledili povprečni mesečni neto plači v finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih. Po podatkih Sursa pa je bila povprečna mesečna plača najnižja v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.

Povprečna mesečna plača gor v financah in zavarovalništvu

V primerjavi s predlani se je povprečna mesečna plača najbolj zvišala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter v predelovalnih dejavnostih, sledili sta dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti ter oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja.

Glede na leto 2014, se je povprečna mesečna neto plača najizraziteje znižala v dejavnosti rudarstvo. V letu 2015 so najnižjo povprečno mesečno plačo prejeli zaposleni v raznovrstnih poslovnih dejavnostih - 704,55 evra.

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

A za avtorsko pogodbo, B za bilanco stanja, C za cedularne obdavčitve, D za davčne blagajne. Preostali del abecede poslovanja vam predstavimo na seminarju. Pridružite se nam!

Več informacij

Najvišja v osrednjeslovenski regiji, najnižja v Zasavju

Kot prikazujejo podatki na Sursu, je bila povprečna mesečna neto plača v minulem letu najvišja v osrednjeslovenski statistični regiji, kjer je znašala 1.099,23 evra. Sledile so ji plače v jugovzhodni Sloveniji in v gorenjski statistični regiji. Najnižjo povprečno mesečno neto plačo pa so prejeli v Zasavju. Na Sursu optimistično dodajajo, da je bila sicer povprečna mesečna plača v letu 2015 v vseh statističnih regijah, razen v zasavski, višja kot v letu poprej.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/02/15/povprecna-mesecna-placa-lani-visja-po-vsej-sloveniji/