O-STA

Sovražni govor ne sme imeti mesta v družbi

Sovražni govor, kot ga je opredelil Odbor ministrov Sveta Evrope, je vsaka oblika izražanja, ki širi, razpihuje, spodbuja ali opravičuje rasno sovraštvo, ksenofobijo, antisemitizem in druge oblike sovraštva, ki temeljijo na nestrpnosti. Te pa vključujejo: nestrpnost, izraženo z agresivnim nacionalizmom in etnocentrizmom, diskriminacijo in sovraštvom proti manjšinam, priseljencem ali njihovim potomcem. Tudi druge oblike diskriminacije in predsodkov, kot so protiromstvo, kristjanofobija, islamofobija, sovraštvo do žensk, seksizem in diskriminacija na podlagi spolne usmeritve, jasno spada v okvir boja proti sovražnemu govoru.

Svobodo posameznika bomo zagotavljali tako, da bomo, preden se bomo ob svojih dejanjih sklicevali na lastno svobodo, upoštevali svobodo drugega. Civilizacijske norme, ki smo jih izgradili skozi zgodovino, morajo omogočati svobodno življenje slehernega posameznika oziroma posameznice v določeni skupnosti. V nobenem trenutku ali situaciji si ne smemo privoščiti, da bi koga postavili v položaj manjvrednosti. Še najpogosteje to storimo ravno z besedami, ki jih, ko so izrečene, žal ne moremo vzeti nazaj.

Kot družba moramo imeti ničelno toleranco do vseh oblik nestrpnosti in sovražnega govora. Odgovornost za to moramo prevzeti vsi: kot posamezniki, v okviru nevladnih organizacij ter seveda kot država. V Sloveniji nimamo vzpostavljenega sistema oz. vzvodov, ki bi učinkovito preprečevali pojavnost sovražnega govora, obenem pa tudi država kot regulator javnega prostora na tem področju naredi premalo oz. nič. Sovražni govor se v Sloveniji, z vidika institucij pravne države, ne preganja, niti se s povečano problematiko ne ukvarja kakšen drug institucionalni podsistem. Še največ na tem področju naredimo nevladne organizacije, ki pa z aktivnostmi in kampanjami lahko predvsem ozaveščamo in opozarjamo. Boj proti sovražnemu govoru brez ustrezne podpore s strani države ni mogoč in od nevladnega sektorja se ne more pričakovati, da ga bodo bile same.

V pravnem stališču Vrhovnega državnega tožilstva RS z dne 27.2.2013 je zapisano: "Sovražni govor je družbeni pojav, ki presega meje kaznivega dejanja Javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po 297. členu KZ-1. Zato ni nujno, da vsaka zaznana oblika sovražnega govora, razširjanja predsodkov ali diskriminacije, čeprav protiustavna v smislu prvega odstavka 63. člena Ustave RS, (že) izpolnjuje pogoje za kazenski pregon. Spomnimo, da prvi odstavek 63. člena Ustave RS določa: "Protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti." Seveda sta v ustavi zagotovljeni tudi že prej omenjena svoboda izražanja ter svoboda tiska.

Ta nejasnost in odsotnost pravnih praks na področju preganjanja sovražnega govora nas je pripeljala v situacijo, ko je razprava o tem, kaj sovražni govor je in kaj ni, postala stvar interpretacije tega ali onega tabora ali skupine. Še največji eksces, ki je do neke mere celo poenotil te tabore in skupine, govorimo o pozivu k streljanju na slovenski državni meji, svojega epiloga ne bo doživel na sodišču. Takšno stanje že samo po sebi implicitno spodbuja sovražnega govora, saj zanj nihče nikoli ne odgovarja. Ko pa je takšno stanje kombinirano z izrednim dogodkom (npr. begunsko in migrantsko krizo) in/ali še vedno težavnim ekonomsko-socialnim položajem precejšnjega števila ljudi v državi, pa dobimo situacijo, v kateri lahko že iskre sprožijo eksplozijo dejanj, ki bi za sodobno evropsko družbo, za kakršno se v Sloveniji imamo, morala biti nedopustna.

Državi zato predlagamo, da se področja preprečevanja sovražnega govora loti sistemsko, in sicer na treh nivojih:

1. Na področju sovražnega govora mora jasno začrtati kazensko-pravno ureditev, pri čemer naj upošteva tako ustavno zagotovljene pravice kot tudi dolžnosti.
2. S celovitim pristopom naj poskrbi za izobraževanje in osveščanje otrok in mladih ter drugih družbenih skupin o sovražnem govoru in problemih, ki jih ta povzroča.
3. Nosilci javnih funkcij naj vsako pojav sovražnega govora jasno in glasno zavrnejo in obsodijo.

Pri vsem skupaj pa je potrebno izhajati iz dejstva, da sovražni govor ni problematičen ali prisoten samo v delu naše družbe. Sovražni govor, in vse, kar iz njega izhaja, je problem celotne slovenske in tudi evropske družbe.

Ob razpravi o sovražnem govoru na pristojnem odboru v Državnem zboru je Tin Kampl, predsednik MSS, izpostavil: "Ne smemo dopustiti, da bi pod pretvezo svobode govora dovolili razpihovanje in spodbujanje sovražnega govora. Kot velja za človekove pravice in svobodo posameznika, je le-ta omejena s svobodo nekoga drugega. Enako velja za razmerje med svobodo govora in sovražnim govorom. Kot družba moramo biti dovolj zreli in doseči ničelno toleranco do kakršnekoli oblike nestrpnosti ali sovražnega govora."

Mladinski svet Slovenije vodi nacionalni odbor gibanja Ne sovražnemu govoru (No Hate Speech Movement), ki je nadaljevanje kampanje, ki jo je med leti 2013 in 2014 oblikoval in vodil mladinski sektor Sveta Evrope. Leta 2015 je kampanja prerasla v gibanje. Cilj kampanje je boj proti rasizmu in diskriminaciji, ki se izražata skozi sovražni govor na spletu, in krepitev kompetenc, ki jih mladi in mladinske organizacije potrebujejo za prepoznavanje takšnih kršitev človekovih pravic in ukrepanje proti njim. Stališče Mladinskega sveta Slovenije ne odraža stališč gibanja Ne sovražnemu govoru.