O-STA

Povečan obisk Mestne blagajne

Velenje, 17. februar 2016 - Od začetka leta Mestna občina Velenje projekt Mestne blagajne izvaja v prostorih Delavske hranilnice, ki ima sedež na Šaleški cesti 20. Kljub spremembi Zakona o davčnem potrjevanju računov, smo se odločili, da bomo občankam in občanom tudi v prihodnje omogočali plačevanje položnic brez provizije.

Občani so spremembo lokacije pozitivno sprejeli, saj se je obisk Mestne blagajne precej povečal. V primerjavi z lanskim januarjem se je v letošnjem januarju število plačanih položnic v Mestni blagajni, ki jih izdajo podjetja, v povprečju povečalo za 19 %, število plačanih položnic javnih zavodov in drugih proračunskih uporabnikov pa se je v enakem obdobju povečalo kar za 58 %.

K večjemu obisku v veliki meri prispeva omogočanje plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter daljši delovni čas Mestne blagajne. Občanke in občani lahko položnice brez provizije plačujejo vsak delovni dan od 8.30 do 17. ure.

Provizijo za plačilo položnic, ki so jih izdala podjetja, krijejo podjetja sama, medtem ko provizijo za plačilo položnic proračunskih uporabnikov Mestne občine Velenje, krije občina. Pravne osebe, ki so pristopile k projektu so Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Elektro Celje ENERGIJA, Ferdom, Festival Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, Habit Velenje, krajevne skupnosti Bevče, Pesje, Plešivec, Šentilj in Vinska Gora, Komunalno podjetje Velenje, Mako Turnšek, Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Mladinski center Velenje, Naš čas, Pup Saubermacher, PV Invest, Stanovanjsko podjetje Linea, Šolski center Velenje, T-2, velenjske osnovne šole, Vrtec Velenje ter Mestna občina Velenje (za kupnine stanovanj, letovanje, najemnine garaž, najemnine vrtičkov, odvoz opuščenih vozil in kazni).

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Mesta blagajna) sproti posodabljamo seznam sodelujočih pravnih oseb.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje