O-STA

Otroški dodatek: višanje zneskov v 5. in 6. dohodkovnem razredu

Zneski za otroški dodatek so se v petem in šestem dohodkovnem razredu s 1. januarjem letos povečali za okoli 10 odstotkov oziroma na raven pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov.

IZOBRAŽEVANJE

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Podjetniki morajo poznati precej zakonov. Da katerega izmed njih ne boste izpustili, vas vabimo, da se nam pridružite na seminarju, kjer vas bomo seznanili s slovensko zakonodajo in vas pripravili na prve obiske inšpektorjev.

Več informacij

Višji otroški dodatek za 97.000 otrok

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predvidevajo, da naj bi z letošnjim letom višji otroški dodatek prejelo 97.000 otrok.

Pojasnjujejo, da v primeru, ko še imajo veljavno odločbo za otroški dodatek, staršem ponovne vloge ni potrebno vložiti. Vložijo jo lahko šele v mesecu, ko preteče trenutno veljavna odločba, do takrat pa so zneski izplačani po veljavni odločbi.

Prikaz razporeditve otroškega dodatka

V spodnji tabeli je prikazano, kako kakšen otroški dodatek pripada otroku glede na dohodek na družinskega člana.

Dohodkovni razredPovprečni mesečni dohodek na osebo (v %)Znesek otroškega dodatka za prvega otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta (v evrih)Znesek otroškega dodatka za drugega otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta (v evrih)Znesek otroškega dodatka za tretjega otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta (v evrih)
1do 18 %114,31125,73137,18
2nad 18 % do 30 %97,73108,04118,28
3nad 30 % do 36 %74,4883,2591,98
4nad 36% do 42%58,7567,0375,47
5nad 42 % do 53 %48,0456,0664,03
6anad 53 % do 56 %30,4438,1045,71
6bnad 56 % do 64 %30,4438,1045,71

Kot je prikazano v tabeli spodaj, se tudi zneski otroškega dodatka v dohodninskem razredu 6b za otroka, ki hodi v srednjo šolo, a še ni dopolnil 18 let, prav tako povišajo.

Dohodkovni razredPovprečni mesečni dohodek na osebo (v %)Znesek otroškega dodatka za prvega otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v evrih)Znesek otroškega dodatka za drugega otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v evrih)Znesek otroškega dodatka za tretjega otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v evrih)
1do 18 %114,31125,73137,18
2nad 18 % do 30 %97,73108,04118,28
3nad 30 % do 36 %74,4883,2591,98
4nad 36% do 42%58,7567,0375,47
5nad 42 % do 53 %48,0456,0664,03
6anad 53 % do 56 %30,4438,1045,71
6bnad 56 % do 64 %43,4451,1071,17

V enostarševski družini dodatnih 30 odstotkov otroškega dodatka

Otrokom, ki živijo v enostarševski družini, pripada 30 odstotkov povečanje posameznih zneskov otroškega dodatka za vsakega otroka, ki je upravičen do otroškega dodatka, v skladu z uvrstitvijo družine v dohodkovni razred.

V primeru, da predšolski otrok ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka poviša za 20 odstotkov.

Novi državni proračun za 2016 in 2017

Vlada RS je v decembru lani sprejela spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Za omenjene zakone je vlada določila novele, kjer gre za delno odpravo varčevalnih ukrepov, ki so bili z letom 2012 sprejeti v Zakonu o uravnoteženju javnih financ.

Kot pravijo na MDDSZ, je sprejem sprememb zakonov vezan na državni proračun za leti 2016 in 2017. Skladno s spremembami, bodo na ministrstvu za zagotovitev pravice do polnega otroškega dodatka za upravičence iz petega in šestega dohodkovnega razreda zagotovili dodatne štiri milijone evrov v letošnjem in prihodnjem letu.

Do državne štipendije dodatnih 3.218 upravičencev

S spremembo zakonov pa so z letošnjim letom postali ponovno upravičeni do državne štipendije tudi dijaki, ki so z družino v 5. dohodkovnem razredu, kar pomeni, da bodo do državne štipendije upravičeni tisti, katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 56 odstotkov. Cenzus v štiričlanski družini torej znaša 2.250 evrov prihodkov.

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Na ministrstvu pravijo, da bo državno štipendijo prejelo dodatnih 3.218 upravičencev. V ta namen, pojasnjujejo, bodo za leti 2016 in 2017 zagotovljena dodatna sredstva v višini 3,68 milijona evrov.

Z delno odpravo varčevalnih ukrepov prijaznejša socialna pomoč

Spremembe zakona so vidne tudi na področju socialne pomoči. Varčevalni ukrepi so namreč pri denarnih socialnih pomočeh in varstvenih dodatkih v celoti odpravljeni. Na MDDSZ pojasnjujejo, da se je z letošnjim letom osnovni znesek minimalnega dohodka zvišal na 288,81 evrov.

IZOBRAŽEVANJE

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec

Ko se odločate za odpiranje s. p., se lahko odločite tudi, da boste poslovali na podlagi normiranih stroškov. Kaj to pomeni in kakšne so obveznosti normirancev pa boste izvedeli na seminarju. Pridružite se nam!

Več informacij

To pomeni, da se je znesek redne denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči in posmrtnine zvišal na 288,81 evrov. Do 1. januarja 2016 je denarna socialna pomoč znašala 270,82 evrov. Kot pravijo na ministrstvu, bodo za socialno pomoč namenili dodatna sredstva v višini 13,8 milijona evrov na letni ravni.

Na ministrstvu še zaključujejo, da bodo za vse te pravice (otroški dodatek, socialna pomoč in državna štipendija) namenjena dodatna sredstvav skupni višini 24,5 milijona evrov.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/02/18/otroski-dodatek-visanje-zneskov-v-5-in-6-dohodkovnem-razredu/