O-STA

Rezultati 126. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

126. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 01.10.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 126. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM126301003 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 831 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,536. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 5,99 %.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,566 in 99,458 (obrestna mera od 5,60% do 7,01% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 126. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek 30.10.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 08.10.2003. Razpisana emisija 127. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM127061103 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 09.10.2003.