O-STA

Nova nepovratna sredstva - tokrat za vlaganja v kmetijstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo dva javna razpisa za nova nepovratna sredstva. Prvi javni razpis, v višini 8 milijonov evrov, je namenjen naložbam v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa. Drugi javni razpis, v višini 20 milijonov evrov, pa za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

IZOBRAŽEVANJE

Nepovratna sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Na kaj morate biti pozorni, ko se odločite za prijavo na javni razpis za nepovratna sredstva? Kaj lahko z njimi financirate in kako priti do njih v praksi? Odgovorimo vam na seminarju!

Več informacij

Na prvega, v katerem bodo vloge za nova nepovratna sredstva zbirali od 14. marca 2016 do 15. aprila 2016, se lahko prijavijo tako fizične osebe kot samostojni podjetniki in pravne osebe. Upravičenci lahko pridobijo do 40 odstotkov celotne vrednosti naložbe, najnižji znesek podpore je 1.000 evrov, iz tega naslova pa lahko v celotnem programskem obdobju od 2014-2020 iz te operacije dobijo največ pol milijona evrov.

Ker gre za zaprti tip razpisa, se bodo sredstva dodelila le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki bodo zbrale več kot 40 odstotkov vseh možnih točk. "Upoštevajo se ekonomski in geografski vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje)," so še pojasnili ob objavi na spletni strani kmetijskega ministrstva. Tako se med drugim ocenjuje usposobljenost uporabnika investicije, registracija dopolnilne dejavnosti na kmetiji za sečnjo in spravilo lesa, velikost gozdne posesti, razmerje med letnimi prihodki v gozdarstvu in naložbo, razvitost občine, stopnja gozdnatosti občine ter okoljski faktor.

Nova nepovratna sredstva tudi za naložbe v nepremičnine

Na drugi razpis pa se lahko upravičenci prav tako prijavijo od 14. marca 2016, a do vključno 13. aprila 2016. Na njem bodo razdelili 20 milijonov evrov, upravičene pa so naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov, njihovo predelavo v nekmetijske proizvode ter trženje proizvodov iz lastne pridelave in predelave. Tako lahko nova nepovratna sredstva med drugim dobijo vlagatelji v ureditev in obnovo objektov, opreme, skladiščnih kapacitet, oskrbe z vodo ali varčno rabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, v proizvodnjo elektrike in toplotne energije za lastno porabo ter za posodobitev energetskih sistemov. Prav tako so upravičene naložbe v nabavo mobilnega predelovalnega obrata ter v obrate za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in neživilskih surovin. Naložbe v trženje kmetijskih proizvodov pa lahko vključujejo tudi uredit prodajnih ali degustacijskih prostorov, mobilnih prodajaln, opreme, namenskih aparatov ter opreme za dostavo.

Majhne naložbe so do 15.000 evrov priznane vrednosti, enostavne nad 15.000 evrov do 50.000 evrov vrednosti, zahtevne pa nad 50.000 evrov skupne priznane vrednosti naložbe. Pri tem bo 1,5 milijona evrov namenjenih majhnim naložbam, 6,5 milijona evrov naložbam fizičnih oseb - kmetov ter 12 milijonov evrov naložbam, ki jih načrtujejo samostojni podjetniki in pravne osebe. "Za naložbe, katerih končni proizvod je nekmetijski proizvod, velika podjetja na ta javni razpis ne morejo kandidirati," še pojasnjujejo na kmetijskem ministrstvu.

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Višina javne podpore je lahko do 30 odstotkov vrednosti naložbe oziroma do 5 odstotkov za naložbe v predelavo in trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov ter do 5 odstotkov za naložbe v večjo okoljsko učinkovitost. Tudi tukaj bo šlo za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da morajo upravičenci preseči 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk.

IZOBRAŽEVANJE

Do enostavnega poslovnega načrta že v 4 urah

Na razpise seje nemogoče prijaviti brez poslovnega načrta, pri nas vam ga z mentorjevo pomočjo pomagamo sestaviti v štirih urah! Vas zanima?

Več informacij

Med obveznimi prilogami k vlogi je med drugim poslovni načrt; če se naložba nanaša na objekt, ki ne potrebuje dovoljenj, opis stanja pred naložbo, tloris, opis izboljšave ter naložbe; če pa gre za zahteven ali manj zahteven objekt, pa projekt izvedbe del. Ko gre za nakup in postavitev aparatov za trženje kmetijskih proizvodov, pa morajo upravičenci, priložiti tudi overjeno pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici za najmanj pet let.

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2016/02/22/nova-nepovratna-sredstva-tokrat-za-vlaganja-v-kmetijstvo/