O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Vizija občanov o mestnem središču

Velenje, 24. februar 2016 - Odbor za mestni marketing Mestne občine Velenje poziva vse občanke in občane, da izpolnijo anketo, ki je objavljena na spletnih straneh Mestne občine Velenje www.velenje.si in Turistično-informacijskega centra Velenje (TIC) www.velenje-tourism.si ter na povezavi https://www.1ka.si/a/83484.

Vsi zainteresirani lahko v Mestni občini Velenje (pri varnostniku) in TIC-u Velenje dobijo tudi tiskano obliko ankete, jo izpolnijo in jo tam tudi oddajo.

Občani lahko svoje pobude, mnenja in predloge še vedno posredujejo tudi na elektronski naslov info@velenje.si (s pripisom: Mestni marketing).

Naša želja je pridobiti čim več mnenj občanov o njihovi viziji mestnega središča. Anketa bo na voljo do konca meseca februarja, na podlagi zbranih rezultatov pa bomo pripravili nadaljnje ukrepe, ki bodo prispevali k poživitvi mestnega središča.

Prijazno vabljeni k sodelovanju!