O-STA

NLB prejela certifikat Top Employer

NLB je postala prva finančna institucija v Sloveniji, ki je prejela prestižni mednarodni certifikat Top Employer. S pridobitvijo certifikata Top Employer NLB dokazuje, da spada med najboljše delodajalce v slovenskem prostoru in si kot delodajalec prizadeva oblikovati spodbudno in razvojno naravnano delovno okolje.


S pridobitvijo certifikata NLB dokazuje odličnost v kadrovski metodologiji, praksah in pristopih pri obravnavi zaposlenih. Certifikat banki nalaga nenehno izboljševanje kadrovskih praks in sledenje svetovnim trendom na različnih področjih upravljanja s kadri.

NLB se je s pridobitvijo certifikata pridružila uglednim mednarodnim finančnim institucijam in podjetjem in dokazala, da je tudi kadrovsko področje uspešno prestalo pot preobrazbe, ki si jo je zadala.

NLB Korporativno komuniciranje

Vsa sporočila za javnost