O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Podelili koncesijo v zdravstvu

Velenje, 2. marec 2016 - Mestna občina Velenje je družbi Kalamed, d. o. o., ambulanti družinske medicine, podelila koncesijo za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v programu ambulante splošne oziroma družinske medicine.

Zdravstveno dejavnost v skladu s pogodbo o koncesiji od 1. marca 2016 dalje v prostorih na Prešernovi cesti 9a v Velenju opravlja zdravnica Katarina Lahovnik. Nadomestila je zdravnico Aleksandro Žuber, ki je zaradi upokojitve s 1. marcem 2016 vrnila koncesijo.

Zdravnica Katarina Lahovnik bo prevzela vse tiste opredeljene zavarovane osebe zdravnice Aleksandre Žuber, ki bodo to želele. Ordinacijski čas družbe Kalamed je ob ponedeljkih in torkih od 14. do 20. ure, ob sredah, četrtkih in petkih pa od 7. do 14. ure. Hišne obiske bo zdravnica Katarina Lahovnik izvajala ob sredah od 17. do 18. ure.

Mestna občina Velenje je koncesijo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti podelila na podlagi javnega razpisa. Pridobili smo tudi pozitivni mnenji Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zdravniške zbornice Republike Slovenije.